Søk

Nytt innspill til departementet om IKS-loven:

Åpne IKS-styremøter kan få negative konsekvenser

Tomme stoler i et møterom.
TOMT: Det kan bli tomt i IKS-styrerommene hvis forslaget om åpne styremøter blir vedtatt. Samfunnsbedriftene mener dagens regelverk for interkommunale selskaper allerede gir mye innsyn i driften, og frykter at det nye forslaget vil gi uheldige konsekvenser for rekruttering av kompetanse til IKS-styrer. Foto: Benjamin Child
|
Publisert:
13. desember 2022

Det er viktig med åpenhet og innsyn i interkommunale selskaper, men det kan ikke gå utover driften. Et lovkrav om åpne styremøter kan få uheldige konsekvenser og hindre rekruttering av kompetanse til styrene.  

I september 2022 leverte Samfunnsbedriftene et lengre høringssvar til høringsnotat fra Kommunal- og distriktsdepartementets (KDD) om en rekke endringer i IKS-loven. Vi stilte oss bak mange av forslagene, men ga ikke støtte til forslaget om at styrene i IKS skal være underlagt samme krav om møteoffentlighet som kommunestyret og andre folkevalgte organer i kommunen.
Du kan lese mer om dette i denne saken
Nå har Samfunnsbedriftene sendt et nytt brev til KDD, som følger opp og utdyper høringssvaret vårt.
I dette brevet understreker vi at vi har stor forståelse for ønsker om og behovet for åpenhet og innsyn i de interkommunale selskapene, og at det er viktig i demokratisk forstand at allmennheten skal kunne sette seg inn i selskapenes virksomhet og se hvordan de forvalter de interessene og det formålet de er opprettet for.

Dagens regelverk gir innsyn

Imidlertid mener vi at dagens regelverk allerede i betydelig grad legger til rette for det innsynet og den demokratiske kontrollen med IKS som er nødvendig, og som etterlyses av blant annet fellesorganer for pressen.
Vi viser til at de aller fleste IKS i dag er omfattet av offentleglova, hvilket blant annet innebærer at alle dokumenter i virksomheten som hovedregel er offentlige (unntak fra innsyn må ha lovhjemmel). Selskapene er dermed også omfattet av en journalføringsplikt iht. arkivlovens regler om dette.
Videre er IKS gjennom lovpålagt rapportering på en rekke virksomhetsområder, offentlige regnskap og revisjon, forvaltningskontroll, selskapskontroll, samt diverse statlig sektortilsyn, underlagt regler og mekanismer som samlet sikrer en stor grad av både offentlig kontroll og offentlig tilgjengelig informasjon om IKS-enes virksomhet.

Mangler ikke informasjon

Man kan derfor etter vår mening ikke begrunne forslaget om krav til åpne styremøter med manglende tilgang til informasjon om interkommunale selskap.
Videre gjør vi i brevet til KDD ytterligere rede for noen av de utfordringene krav om åpne styremøter kan innebære for styrearbeidet. Vi peker også på at pålagt møteoffentlighet er problematisk mht. det personlige ansvaret det enkelte styremedlemmet i IKS har, og at åpne styremøter som en hovedregel i IKS-loven kan få uheldige konsekvenser for den fremtidige rekrutteringen av kompetanse til IKS-styrene.
Samfunnsbedriftene håper at KDD vil vurdere disse innspillene og ta det med i det videre arbeidet med IKS-loven.
Les brevet fra Samfunnsbedriftene her

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern