Søk

Møtte statssekretæren i Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeidsgivere og arbeidstakere sammen om kompetansekrav

|
Publisert:
12. mai 2023

Den 9. mai møtte Samfunnsbedriftene statssekretær Hans Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet for å drøfte en midlertidig endring av brann- og redningsvesenforskriften.

Sammen med Fagforbundet og Delta ga vi et omforent innspill om endringene i brann- og redningsvesenforskriften, som nå er på høring.
I høringsnotatet foreslår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å oppheve brann- og redningsvesenforskriftens skille mellom deltids- og heltidsgrunnkurs for brannkonstabel.
Det betyr at man vender tilbake til tidligere etablert forvaltningspraksis, som en midlertidig ordning.

Normen for heltid

Partene er enige om at det er behov for en overgangsordning. Samfunnsbedriftene, Fagforbundet og Delta er imidlertid opptatt av at hovedregelen for ansettelse i heltid er heltidsgrunnkurs.
Det betyr at det må stilles noen klare krav til realkompetanse og en eventuell eksamen ved unntak fra hovedregelen, slik at man ikke risikerer å undergrave både dagens og fremtidens heltidsutdanning.

Ordningen er midlertidig

Statssekretæren noterte våre innspill og understreket at forslaget fra DSB skal være en midlertidig ordning. Samfunnsbedriftene kommer til å sende inn høringssvar.
I møtet deltok Øistein Gjølberg Karlsen, Per Olav Pettersen og Camilla Loe-Dahl (Samfunnsbedriftene Brann og redning), Ingunn Reistad Jacobsen, Ketil Sivertsen og Torgeir Holm (Fagforbundet) og Trond Busterud (Delta).

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern