Søk

Krav om kjønnsbalanse for styrer i kommunalt oppgavefellesskap

Begge kjønn i styret for kommunale oppgavefellesskap

Kvinne sitter ved et bord og skriver på en bærbar datamaskin.
Kravet om kjønnsbalanse gjelder også for styret til et kommunalt oppgavefelleskap. Foto: Josh Duke / Unsplash
|
Publisert:
15. mars 2023

Kommuner kan gå sammen om å opprette et kommunalt oppgavefellesskap. Da må de følge kravene om kjønnsbalanse i styret. Denne artikkelen redegjør for hensynene man må ta.

Kommuneloven kapittel 19 angir de rettslige rammene for et kommunalt oppgavefellesskap. Hva som gjelder med hensyn til kjønnsbalanse i et eventuelt styre, er kapittelet likevel taust om.
Det er representantskapet som er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap, og i kraft av dette kan representantskapet selv velge å opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet.
Ofte velges det et styre, og det er representantskapet som velger leder, nestleder og varamedlemmer til slike organer. Dette følger av kommunelovens § 19-3.
Et styre for et kommunalt oppgavefellesskap opprettet i samsvar med kommunelovens § 19-3 er å anse som et kommunalt organ etter kommunelovens § 5-2 bokstav c.
Etter kommunelovens § 5-2 siste ledd gjelder de samme bestemmelsene (altså både om valg og saksbehandling) for «andre kommunale organer» som for «folkevalgte organer».

Avtalevalg eller forholdsvalg?

Når representantskapet velger styret, må de følge reglene i kommuneloven kapittel 7. Av kommuneloven § 7-4 fremgår det at man først må avgjøre hvilken valgordning som skal brukes for å oppnevne medlemmer til folkevalgte/kommunale organer.
Alternativene er forholdsvalg eller avtalevalg, men hvis «minst ett medlem» krever forholdsvalg, er det forholdsvalg som skal anvendes.
Forholdsvalg etter §§ 7-5 og 7-6 stiller kjønnsbalansekrav til de enkelte listene som stilles. Avtalevalg etter § 7-7 derimot, stiller et kjønnsbalansekrav til organet som sådan.

Forholdsvalg

For listeforslag ved forholdsvalg følger det av kommuneloven §§ 7-5 annet ledd at: «Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert» jf. 7-5 annet ledd.
Av § 7-6 tredje ledd (valgoppgjør ved forholdsvalg) følger det at: «Hvis en liste får minst fire medlemmer i organet, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent fra listen. Får listen tre eller færre medlemmer i organet, skal begge kjønn være representert fra listen.
Viser det seg at utpekingen etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønnet rykke opp på listen inntil kravet er oppfylt»

Avtalevalg

For avtalevalg følger det av kommuneloven § 7-7 at: «Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn være representert i organet.
Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet.»
Uavhengig hvilken valgform som velges, er det viktig å være bevisst på reglene om kjønnsbalansekrav til styret i kommunale oppgavefellesskap.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern