Søk

Samfunnsbedriftene Energi møtte energiministeren

Energiregler må endres for å beholde fagkompetanse

Fra høyre: Kristian Dahl Larsen, næringspolitisk rådgiver for Samfunnsbedriftene Energi, Ole Hagen, forbundssekretær i El og It, Malin Amundsen, forbundssekretær, Geir Ove Kulseth, forbundsleder El og It, Terje Aasland, energiminister, Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.
|
Publisert:
21. juni 2024

Samfunnsbedriftene Energi og El og IT-forbundet tok sammen opp bekymringer om bortfall av kompetanse på grunn av dagens regulering. Statsråden vil invitere til flere samtaler om kompetanse i bransjen.

Tidligere denne uke møtte Samfunnsbedriftene Energi, energiminister Terje Aasland, sammen El og It-forbundet. Bakgrunnen for møtet var et felles innsendt brev i april.
De to organisasjonene deler en felles bekymring for hvordan dagens økonomiske regulering av nettselskapene fører til mindre investeringer i bransjen. Når det gjøres færre investeringer blir det færre oppdrag som betyr at viktig kompetanse forsvinner ut av bransjen. Det er utfordrende av flere grunner. Sterkt økonomisk press på kostnader, kan være til færre folk på jobb per oppgave. Det kan gå utover leveringssikkerheten. Samtidig vil det bli vanskeligere å skaffe god kompetanse igjen når investeringsnivået etter hvert øker.

Må undersøke dagens rammeverk

Samfunnsbedriftene Energi har vært tydelige på at dagens regelverk ikke står i samsvar med de oppgavene energisystemet og dets aktører skal levere frem mot et lavutslippssamfunn i 2050. Vi mener et første steg må være at regjeringen selv undersøker og kommer fram til om dagens rammeverk er tilstrekkelig for oppgavene fremover.

Vår påstand er at man vil finne flere mangler som hverken vil sikre nok nett, nok kompetanse eller nok kraftproduksjon. Et klart eksempel, etter vår mening, er nettselskapenes inntektsramme som skrudd sammen. Den er overhodet ikke tilpasset fremtidens oppgaver og den investeringstakten som er nødvendig fremover. Dette var vi tydelige på i møtet med statsråden.

- Statnett anslår at Norges kraftforbruk kan stige til 300 TWh innen 2050. Det er litt mer en dobbelt av dagens forbruk. Samtidig ser vi få investeringer fra nettselskapene for å imøtekomme denne veksten. For om man er tidlig ute og investerer, blir man straffet i dagens regulering, sier Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

EU vil se på forskuttering

Mangel på nok nett er ikke bare en utfordring i Norge. I Europa har man også tatt innover seg disse utfordringene. I november 2023 la Europakommisjonen fram en handlingsplan for strømnettet i Europa, hvor de tar til orde for «anticipatory» investeringer – altså investeringer i forkant.
Europakommisjonen begrunner dette med at de ser at det er et større samfunnsøkonomisk tap å ikke få tilknyttet nytt forbruk og ny fornybar energi, enn muligheten for feilinvesteringer.
- EU ser behov for å ligge i forkant av kraftbehovet og vil lage regulatoriske insentiv for å få til dette. Norge må være med og legge til rette for flere investeringer, ikke holde tilbake, sier Wickholm.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern