Søk

Reglene for å leie inn arbeidskraft er strammet inn

Bemanningsbyrå er ikke løsning på arbeidsmengdetoppene

Mann med vernehjelm og gule arbeidsklær holder plastkanne som fylles med vann fra en tank.
Reglene for innleie av arbeidskraft er strammet inn. Illustrasjonsbilde fra Nedre Romerike Vannverk IKS. Foto: Jill Johannessen / Samfunnsbedriftene.
|
Publisert:
10. april 2023

Arbeidsgivere kan ikke lenger benytte bemanningsbyrå for arbeid av midlertidig karakter. Det er en av endringene som trådte i kraft da regelverket om innleie ble endret 1. april.

Regelverket om innleie er nå strammet inn på flere områder. Blant det viktigste for Samfunnsbedriftenes medlemmer er at det ikke lenger er tillatt å leie inn folk fra bemanningsforetak for å utføre arbeid av såkalt midlertidig karakter.
Med midlertidig karakter menes typisk arbeidstopper, prosjekt- og sesongarbeid. For avtaler som allerede er inngått før 1. april i år, vil endringene først gjelde fra 1. juli 2023.

Vikariat eller avtale med tillitsvalgte

Det nye regelverket innebærer ikke begrensninger i adgang til å leie inn arbeidskraft ved vikariater. Det vil altså fremdeles være anledning til å leie inn arbeidskraft for arbeid i stedet for en annen eller andre arbeidstakere, typisk ved sykdom og permisjoner for fast ansatte i virksomheten.
Svært relevant for Samfunnsbedriftenes medlemmer som alle er bundet av tariffavtale med innstillingsrett, er at det fremdeles vil være anledning til å leie inn arbeidskraft etter avtale med tillitsvalgte, jamfør arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd.
Det betyr at virksomheten har adgang til å benytte innleie så sant det ligger innenfor rammene som avtalen med tillitsvalgte trekker opp. Slik avtale med tillitsvalgte må inngås skriftlig og den må også være tidsbegrenset.
Innstrammingen berører heller ikke adgangen til innleie ved praksisarbeid, innen organisert idrett og markedstiltak i regi av NAV.

Unntak for spesialkompetanse

Det åpnes opp for viktige unntak fra begrensningen. Det gjelder blant annet for innleie av arbeidstakere i spesielle tilfeller der virksomheten har behov for arbeidstakere «med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt», jamfør forskrift om innleie fra bemanningsforetak.
Unntaket er ikke begrenset til å gjelde spesielle fagfelt, men departementet har gitt uttrykk for at arbeid som skal utføres av den innleide arbeidstakeren, i art må skille seg noe fra det virksomheten normalt driver med.
Dette skal likevel ikke tolkes strengt, og det vil være åpning for innleie av kompetanse som virksomheten i utgangspunktet har, men for en begrenset periode har behov for forstrekninger. Departementet nevner som eksempel rådgivere innen HR, teknologi, revisjon, design og reklame.

Unntak for helsepersonell

Det er også åpnet opp for unntak for innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Slik innleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter aml. § 14-9 (2) bokstav a.
Det er viktig å merke seg at den innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter de nye reglene, vil gjelde etter tre år. Dette vil også gjelder også ved innleie etter avtale med tillitsvalgte.

Bygg og anlegg på Østlandet

Mindre viktig for Samfunnsbedriftenes medlemmer er at det er nedlagt et totalforbud for innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet gjelder alt type arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.
I denne sammenheng kan også nevnes at grensen mellom entreprise og innleie klargjøres og strammes inn, for å oppnå formålet om at entreprisekonktrakter ikke skal inngås der det i realiteten er tale om innleie.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på arbeidsgiverservice for konkrete spørsmål om hvorvidt dere blir berørt av innstrammingene og hvilke muligheter som finnes for midlertidig behov for arbeidskraft.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern