Søk

Seminar for ledere i brann og redning

Brann og redning er viktig for Norges sikkerhet

Fra en totalforsvarsøvelse i Oslo 2023 der Forsvaret, brann og redning, politi og helse trente sammen. Fotograf: Julie Hjermstad / Forsvaret
|
Publisert:
28. mai 2024

Brann- og redningstjenesten er en viktig aktør for totalforsvaret og den norske totalberedskapen. Samfunnsbedriftene Brann og redning retter nå søkelyset på denne rollen med et seminar i Oslo 29.–30. oktober.

Ledere i brann og redning rundt omkring i hele landet inviteres til denne viktige samlingen, der vi første dag skal se på tjenestens rolle i totalforsvaret og andre dag skal se på rollen i totalberedskapen.
Med Forsvaret som en naturlig interessent, inviterer vi både forsvarsministeren og forsvarssjefen. Vi inviterer også representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon med flere til å delta og bidra på samlingen.
Navnene på de ulike bidragsyterne blir lagt ut så snart de er bekreftet.
Utfordringer knyttet til totalforsvar og totalberedskap har blitt aktualisert av rapporter fra Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og stortingsmeldingen «Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet» om fremtidens brann- og redningstjeneste.
Tematikken er dessverre også aktualisert av Russlands angrep på Ukraina og skadene sivilsamfunnet påføres daglig der.

Dag 1: totalforsvaret

Den 29. oktober vil vi drøfte utfordringene knyttet til brann- og redningstjenestens rolle i totalforsvaret i hele krisespektret inkludert i kriser og krig. Brann- og redningstjenesten er kommunenes viktigste operative og tekniske redningsressurs som er til stede i hele landet.
Med erfaringene så langt i Ukraina ser at vi at brann og redning er en sivil redningsressurs som understøtter sivilsamfunnets evne til å redde liv og verdier. Ved å bidra til å gjenopprette viktige funksjoner etter militære angrep, understøtter brann og redning også det ukrainske forsvaret av landet i krigen mot Russland.
I tillegg til forsvarsministeren og forsvarssjefen, inviterer vi sjefen for Sivilforsvaret samt et knippe brannsjefer med erfaringer fra både Forsvaret og brann og redning for å gi sitt syn på brann og rednings ansvar og rolle i totalforsvaret.

Dag 2: totalberedskapen

Den 30. oktober ser vi på brann og redning i et totalberedskapsperspektiv. Dette kan forstås som samfunnets evne til, på en planmessig, forberedt og koordinert måte, å mobilisere dets samlede ressurser for å stå best mulig rustet overfor et sammensatt risiko- og trusselbilde.
Det dreier seg med andre ord både om evne til å forebygge og håndtere hendelser i ulike deler av krisespektret.
Regjeringens varslede samfunnssikkerhetsmelding foreligger forhåpentligvis på tidspunktet for denne samlingen. Her skal også Totalberedskapskommisjonens anbefalinger kvitteres ut.

Tema:

  • Hva er totalberedskap og hva er brann og redning sin rolle og ansvar i et totalberedskapsperspektiv?
  • Hvordan vil regjeringen sette kommunene i stand til å løse lovpålagte beredskapsoppgaver (Samfunnssikkehetsmeldingen)?
  • Hvordan forvalter kommunene sitt ansvar for lokal beredskap (sivilbeskyttelsesloven)
  • Er brann og redning organisert, rustet og forberedt til å håndtere dagens og framtidens utfordringer i et totalberedskapsperspektiv?
  • Er det nok hender og hoder til å løse alle oppgavene på beredskapsområdet ute i kommunene?
Vi ønsker å invitere kommunalministeren, direktør i DSB, leder i Sivilforsvaret, KS, Sjef HV, representanter for frivillig redningstjeneste, statsforvalteren og ledere i brann og redning for å drøfte disse utfordringene.
Vi kommer tilbake med mer praktisk info og muligheter for påmelding før sommerferien.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern