Søk

Brann- og redningstjenesten fortjener ledere på heltid i hele landet

To brannledere og en brannbil ved brann på gjenvinningsanlegg.
Profesjonell ledelse er en nøkkelfaktor i beredskap og effektiv innsats. Her fra en bygningsbrann hos Norsk Gjenvinning i 2018. Foto: OBRE
|
Publisert:
17. januar 2023

Brann- og redningstjenesten får stadig flere og mer komplekse oppgaver som krever ny kompetanse og god ledelse.

FN sin siste klimarapport varsler flere og større klimarelaterte hendelser som skred og flom. Dette er hendelser hvor brann og redningstjenesten vil å stå i første rekke for å sikre liv, helse og verdier når ulykken først er ute.

Jobber deltid

Brann- og redningstjenesten er også i økende grad første nødetat på plass ved ulykker, særlig utenfor de større byene. Dette skyldes at brann og redning er lokalisert i alle landets kommuner og har regler både på organisering og responstider for å sikre lokalbefolkningen.
Det er mye på grunn av dette at brann og redning scorer svært høyt på tillit blant folk. Samtidig er det et potensiale for å styrke beredskapen gjennom økt bruk av heltidsledelse og med det gjøre brann og redning bedre i stand til å møte nye oppgaver.
To tredjedeler av de totalt 12.000 som jobber i brann og redning i Norge jobber deltid. Det vil si at de har en annen jobb som hovedinntektskilde men slipper det de har i hendene når alarmen går.
Disse sørger for god beredskap i distriktene og de aller fleste av dem gjør det mer av dugnadsånd enn ønsket om å tjene noen ekstra tusen i året. Dette er en god og ressurseffektiv måte å organisere en samfunnskritisk tjeneste på. Utfordringen er at mange av disse brann- og redningstjenestene også har ledere på deltid.

Krevende

Det er krevende å være brannsjef. For det første har man en sentral rolle i den operative kommunale beredskapen. For det andre skal man utvikle en tjeneste som blir stadig mer teknologitung, og som får stadig nye og kompetansekrevende oppgaver. For det tredje skal man være garantisten for at alle krav og pålegg om brannforebygging blir fulgt.
Et slikt ansvar er lite forenlig med en deltidsjobb. Dette er imidlertid vanskelig å få til for mange mindre kommuner, og det kan bli nødvendig å samarbeide med nabokommuner for å dele utgiftene på flere for å få på plass heltidsledelse.
Det har vært et sterkt ønske fra oss som både representerer arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i brann og redning at man får etablert heltidsstillinger for brannsjef, forebyggingsleder og beredskapsleder. Dette har vært foreslått forskriftsfestet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2017 men har så langt ikke fått gehør regjeringen.

Ingen sentralisering

Beredskap handler om liv, helse og sikring av verdier ute der folk bor. Derfor blir man ofte møtt med kritiske argumenter om sentralisering hver gang man foreslår mer samarbeid mellom kommuner om disse tjenestene.
Dagens regelverk sikrer imidlertid lokal tilstedeværelse av brann- og beredskapsressurser. Et samarbeid mellom kommuner kan bidra til at ledere innen brann og redning kan få tid og mulighet til å utvikle god beredskap og drive forebyggende arbeid i et regionalt perspektiv.
Brannstasjonene med biler og kompetente brannmannskaper skal fortsatt være like nære innbyggerne som før og kravet til responstid skal være like strengt.
Når verden forandrer seg er ikke nødvendigvis gårsdagens løsninger like gode for morgendagens utfordringer. I Norge er vi heldige som har en godt og lokalt forankret brann- og redningstjeneste.
En av suksessfaktorene for god brannberedskap har vært nasjonal lovgivning som har satt minstekrav til struktur, organisering og responstider.
Samfunnsbedriftene, Fagforbundet, Delta og NITO som representerer brann- og redningstjenesten på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, vil derfor at regjering og Storting skal stille krav til kommunene om heltidsledelse i brann og redning.
Krav til heltidsledelse handler ikke om sentralisering, men profesjonalisering. Et flertall på Stortinget har støttet dette forslaget og vi ber regjeringen hensynta dette når de snart skal legge frem nye retningslinjer for den norske brann- og redningstjenesten.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern