Søk

Særavtale SFS 2404 Brann- og redningstjenesten

Brannavtalen videreføres

Kvinnelig brannkonstabel holder en hjelm mens hun går forbi en brannbil.
Brannavtalen fra 1. januar 2023 har trådt i kraft. Illustrasjonsbilde fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
22. august 2023

Med avgjørelsen i sentral nemnd den 21. august videreføres Brannavtalen fra nyttår 2023 uten store endringer. Avtalen regulerer lønn og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken.

- Vi er tilfreds med at nemndsavgjørelsen nå er klar og at partene kan ta opp igjen arbeidet med å videreutvikle avtalen, sier direktør Frode Bård Nilssen i Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice.
Da partene til Brannavtalen (SFS 2404) brøt forhandlingene i april, ble tvisten brakt inn for sentral nemnd. Nemnden behandlet saken i juni.

Fremmet felles krav

Under forhandlingene og behandlingen i nemnden fremmet partene på arbeidstakersiden felles krav om arbeidstid og hjemmevakt.
Endringene som nå er gjort har begrenset betydning, og gir ikke en mer varig regulering av hjemmevaktordningen opp mot arbeidstid.
Dette er et tema som kommunesektorens organisasjon KS og partene vil jobbe videre med i avtaleperioden.

Kort om hjemmevakt

Det er nå lagt inn en innledning til del IV Hjemmevakt (beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet).
Hjemmevaktordninger må organiseres i samsvar med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, slik at kravene til arbeidstidstid, arbeidsfri, hvile og andre vernehensyn blir overholdt, jamfør arbeidsmiljøloven § 10-12 (4).
Fra 1. januar 2023 gjelder oppjusterte godtgjøringssatser for overordnet vakt (i avtalens punkt 4.3).
Det er også lagt inn en ny tilføyelse i bestemmelsen om utrykning fra hjemmevakt i avtalens punkt 4.2. Med virkning fra 21. august 2023 skal slik utrykning mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 godtgjøres med minst 1 time.

Vil videreutvikle avtalen

- En viktig del av avgjørelsen er et forpliktende partsarbeidet der vi skal jobbe sammen for å få til en felles forståelse av utfordringene på et meget viktig samfunnsområde.
Det sier Hege Mygland, KS’ medlem i nemnda og avdelingsdirektør for forhandling i KS.
For Fagforbundet, Delta, NITO og Tekna, har avtalen virkning fra 1. januar 2023 til 31. desember 2024. For Det norske maskinistforbund løper avtalen ut 30. april 2024.

Les mer om

Nedlastbare lenker:

Særavtalen SFS 2404 Brann- og redningstjenesten
Avgjørelsen fra sentral nemd

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern