Søk

Bredbåndsmarkedet bør reguleres strengere, mener Nkom

Bilde av en hvit kabel
Foto: Sigmund/Unsplash
Publisert:
26. juni 2023

På Samfunnsbedriftenes Energis webinar «Hva betyr åpning og strengere regulering av bredbåndsnettene?» den 22. juni, kom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet med en analyse av bredbåndsmarkedet og forslag til regulering.

På Samfunnsbedriftene Energis webinar konstaterte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at det er mye som har endret seg siden deres siste markedsanalyse av bredbåndsmarkedet i 2018.
Blant annet peker de på at det nasjonale kobbernettet skal fases ut og at Telenors dominante markedsandel har sunket raskt. Det tilsier at den gamle analysen ikke holder mål for dagens konkurransesituasjon.
Samtidig har EU via overvåkningsorganet ESA, pekt på at det skal mye til for at regulatorene kan se på hele landet som ett marked. Det er samme beskjed som regulatorene i Sverige og Danmark har fått.

Vanskelig å velge geografisk enhet

Det betyr at man må velge mindre geografiske enheter enn hele landet. Nkom presiserte på webinaret at det har vært krevende å velge hvilken avgrensning av geografisk enhet for deres analyse.
De har sett på regioner, fylker, konsesjonsområder for elektrisk kraft, postnummeret og telefonområder.
De endte opp med bruk av kommunene som enhet. Totalt har de konkludert med at det aggregert finnes 22 geografiske markeder, hvor 12 av disse er utpekt som aktører i sterk markedsstilling (SMP).

Oppfordrer bransjen selv til å ta grep

Forslaget fra Nkom som ble lansert 15. juni er ikke endelig. Nkom er klare på at de helst ønsker å unngå å regulere bransjen mer enn nødvendig, og er lydhøre for eventuelle tilpasninger eller andre løsninger.
Regulatoren sier at de helst foretrekker at aktørene selv skal finne sammen og finne løsninger. De oppfordrer derfor bransjen til å samarbeide om bransjeløsninger.
Det kan inkludere en modell for åpning av bredbåndsnettene, samt en felles markedsplass hvor forbrukerne kan velge bredbåndsleverandør.

Hva skjer videre?

Forslaget til Nkom er sendt på høring med frist til 15. september. Det er mange uavklarte punkter som må ses nærmere på, for å gi gode innspill til den flere hundre sider lange analysen.
Samfunnsbedriftene Energi vil levere høringsinnspill på vegne av våre medlemmer, og ønsker gjerne tilbakemelding fra våre bredbåndsvirksomheter med kommentarer eller konkrete innspill.
Har du kommentarer, innspill eller spørsmål, kan du ta kontakt med Kristian Dahl Larsen på epost kdl@samfunnsbedriftene.no.
Fikk du ikke med deg webinaret 22. juni? Da kan du se hele innspillingen her.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern