Søk

Studietur for bredbåndsforumet til Brussel

Brussel og bredbånd - vi lærte mye!

|
Publisert:
15. november 2023

Bredbåndsforumet tok turen til Brussel for å lære mer om markedsregulering for bredbånd, bredbåndsstøtte og nye trender på digitaliseringsfronten.

Turen begynte med et besøk hos overvåkingsorganet ESA (EFTA Surveillance Authority), for å finne ut mer om hvordan EU-organet som regulerer Nkom arbeider og operer. Hva kan vi kontrollere og hva må godkjennes av overvåkningsorganet?
Samfunnsbedriftenes bredbåndsforum samlet utenfor ESAs hovedbygg i Brussel

Regulator har makt til å gjøre grep

ESA var klar på at de har tett dialog med Nkom og er godt kjent med den nye markedsanalysen, som Nkom er pålagt å utføre hvert femte år i henhold til regelverket.
I Nkoms markedsanalyse kategoriserer de fast trådløst bredbånd (FTB) og fiber i samme substituttgruppe. Altså at produktene er i konkurranse. Om man følger Nkoms logikk mener Samfunnsbedriftene det er urimelig at fiberleverandører skal bli regulert i mindre geografiske områder, mens store nasjonale FTB leverandører ikke blir regulert. Da blir konkurransen vridd til fordel for de store. Dette utfordret vi ESA på under besøket.
Svaret tilbake var at Nkom hele tiden skal overvåke markedet og hvis konkurransen vris i betydelig grad, har regulator makt til å regulerer og justere. Innen 5 år må du gjøre en analyse av markedet, men de har makt til å gjøre grep før fem år er gått. Samtidig presiserte ESA at denne utfordring foreløpig er særnorsk, fordi ingen andre land i Europa har like godt utbygd 5G infrastruktur.

Ingenting i veien for økte bredbåndsmidler

Overvåkningsorganet gav også en oversikt over ulike regelverk for statsstøtte og hvordan støtteordninger til bredbånd forgår i forhold til regelverket. I henhold til konkurranseregelverket er hovedregelen at statsstøtte er konkurransevridende og store summer skal derfor godkjennes av ESA. Likevel, finnes det unntak for mindre summer. Samfunnsbedriftene mener at regjeringen må gi mer i støtte til bredbåndsutbygging for å legge til rette for økt digitalisering og tilknytte flere til høyhastighetsbredbånd.
ESA var klare på at regjeringen kan øke bredbåndsstøtten (også kalt Nkom-midlene) mange ganger før det må opp til vurdering hos overvåkningsorganet. Bare å kjøre på var beskjeden.

Ny EU lov kan hindre parallell overbygging

Åse Erdal, Fagsjef for EU/EØS hos KS holdt innlegg om hvordan KS jobber med EU-prosesser og bredbåndsaker.
På vår andre dag fikk vi et godt innlegg fra Sandra Struve som jobber for den tyske organisasjonen BDWE. Sandra fortalte om det tyske bredbåndssektoren, som på mange måter ligner markedet i Norge. BDWE representerer mindre og mellomstore bredbåndsselskaper, slik som Samfunnsbedriftene, og er vår tyske samarbeidspartner gjennom vår europeiske søsterorganisasjon SGI EU (Services of General interest).
Tidligere på våren kom Europakommisjonen med en lovpakke kalt "Gigabit Infrastrucutre Act". En av lovforslagene i pakken handler om tilgjengeligheten av eksiterende bredbåndsinfrastruktur. Formuleringene i forslaget diskuteres nå i EU.
Sammen med våre tyske venner i BDWE har Samfunnsbedriftene lobbet på EU-nivå for å få at loven skal gi insentiver til først å bruke eksisterende bredbåndsinfrastruktur før man bygger nytt. Da hindrer man parallell bygging av bredbåndsinfrastrukturen, som koster samfunnet dyrt. Dette kan vi få gjennomslag for når den endelige reguleringen blir lansert senere.
I tillegg fikk bredbåndsforumet gode faglige innlegg fra KS sin fagekspert på EU prosesser, den norske delegasjonen i EU og verdens største bransjeorganisasjoner for internett-tilbydere EuroISPA (European Internet Services Providers Association).
Den norske delegasjonen holder innlegg om Norges forhold til EU
Mariano Guillen, policy manager hos EuroISPA forteller om nye digitaliseringstrender.

Besøk hos verdens største veteranbil samling og historisk ølbryggeri

Det var også tid til å utforske mye av det fine Brussel har å by på av både mat, drikke og aktiviteter.
Vi besøkte blant annet Cantillon, et historisk og famileeid ølbryggeri fra 1900-tallet og Autoworld, en av verdens største veteranbil museum.
Vi besøkte Autoworld Museum - et av verdens største samlinger av klassiske biler.
Elbiler var tilgjengelige også i 1912
Flere morsomme bilmodeller å finne hos Autoworld Museum.
En av smakstestene på det spesielle belgiske surølet, produsert på familiebryggeriet Cantillon siden tidlig på 1900-tallet.
Vi fikk testet det belgiske ølet.
Omvising på ølbryggeriet om hvordan de produserer ølet i dag. Produksjonen foregår med samme instrumenter og i samme lokaler som før, og er slik sett selve "museet".

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern