Søk

Daglig leder i et AS kan bli erstatningsansvarlig, i følge høyesterettsdom

Detalj fra tastatur med vekt på enter-tasten.
Foto: iStock
|
Publisert:
2. desember 2020

Styremedlemmer i aksjeselskaper kan bli erstatningsansvarlig for handlinger og unnlatelser som fører til et økonomisk tap. Det kan også en daglig leder i selskapet bli, i følge en dom fra Høyesterett av 14. desember 2017. Dommen er relevant for styremedlemmer og daglig leder i kommunalt eide selskaper.

Dommen slo fast at daglig leder i et skipsverft (AS) måtte betale 750.000 kroner i erstatning til en leverandør da verftet gikk konkurs. Høyesterett mente at det allerede to-tre måneder i forveien var klart at det gikk gal vei med verftet. For daglig leder (og styret) var problemet at de ikke visste hvor ille det stod til med økonomien.
Leverandøren varslet stans i leveransene, men daglig leder gav likevel beskjed om at selskapet var «fullt innstilt på å betale det vi skylder dere».
Det følger av aksjeloven at daglig leder i et AS skal sørge for at regnskapet er i samsvar med lover og regler, og for at «formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte». Verftet hadde dårlige rutiner for regnskap og rapportering. Det hadde vært store mangler knyttet til regnskapsførselen i selskapet.
Dette burde daglig leder ha vært klar over, og han burde ikke inngått nye avtaler, gitt den situasjonen verftet var i. Daglig leder ble dermed holdt personlig ansvarlig for deler av det tapet en av kreditorene hadde lidt som følge av at det var gitt mangelfull informasjon om den sviktende økonomien i verftet, jf. ansvarsregelen i aksjeloven § 17-1 første ledd.
Dommen gir veiledning for aktsomhetsnormen på dette området. Den slår fast at daglig leder har et selvstendig ansvar for den økonomiske forvaltningen i selskapet, og at det kan få konsekvenser dersom ansvaret ikke blir fulgt opp.
Les hele dommen

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern