Søk

De fleste samfunnsbedrifter må følge forvaltningsloven

Norges lover og dommerklubb i en rettssal.
HVEM GJELDER LOVEN: Forvaltningsloven vil gjelde for de fleste kommunale selskaper, men mange er ikke klar over dette. Foto: Glennstangeland / Creative Commons
|
Publisert:
23. mars 2022

– Mange kommunale selskaper er ikke klar over at de omfattes av forvaltningsloven. Det innebærer mer arbeid for en del selskaper, men ikke mer enn at det er greit å håndtere.

Det sier juridisk direktør Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene. Hun har det siste året sett nærmere på hvordan forvaltningsloven kommer til anvendelse for norske samfunnsbedrifter.
– Det viktigste budskapet til våre medlemmer er at de bør avklare hvorvidt de er omfattet av forvaltningsloven. Da er det enklere å vite om det stilles strengere krav på ulike områder.
– Det gjelder saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, bestemmelser om habilitet og taushetsplikt, og regler ved tilsetting, oppsigelse og nedbemanning – for å nevne noe, sier Sommerset.

«Organ for kommunen»

I forvaltningsloven går det frem at den gjelder for alle som er et organ for stat eller kommune. Det store spørsmålet er derfor hvorvidt kommunale selskaper er «organer for kommunen».
– Det første vi ser på er organisasjonsform. Hvis man ikke er et selvstendig rettssubjekt, er man per definisjon en del av kommunen. Da er man utvilsomt omfattet av forvaltningsloven, sier Sommerset.
Dette vil derfor gjelde etater, kommunale foretak (KF) og vertskommunesamarbeid. I tillegg vil det gjelde kommunale oppgavefellesskap (KO) og interkommunale politiske råd (IPR) som gjennom samarbeidsavtalen har bestemt at de ikke er å anse som selvstendige rettssubjekter.

Trenger vurdering

Dersom man er organisert som interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS), samvirkeforetak (SA), forening eller stiftelse, må man gjøre videre vurderinger for å kunne fastslå om man er omfattet av forvaltningsloven.
– Som utgangspunkt vil de fleste være å anse som et «organ for kommunen», men her trengs det en bred og samlet vurdering, sier Sommerset.
– Man må vurdere ting som virksomhetens formål, finansiering, grad av offentlig eierskap og politisk kontroll, om man utfører lovpålagte oppgaver, grad av næringsvirksomhet og så videre.

Konsekvenser

Sommerset vil ikke overdramatisere hvor mye merarbeid selskapene pådrar seg ved å være omfattet av forvaltningsloven.
– Det viktigste er at man er klar over hvorvidt man er omfattet. I så fall skal man følge visse saksbehandlingsregler og bestemmelser rundt habilitet og taushetsplikt. Når man er et «organ for kommunen» innebærer det også at de ansatte er å anse som offentlige tjenestepersoner.
– Det betyr at man også må følge forvaltningsloven i personalsaker, enten det gjelder tilsettelser, oppsigelser, suspensjon, permisjon, forflytting og så videre. Det er mer å forholde seg til når man omfattes av forvaltningsloven, men erfaring viser at selskapene klarer å håndtere dette helt greit, sier Sommerset.
Medlemmer i Samfunnsbedriftene kan sende sine spørsmål om forvaltningsloven og hvem som er å anse som et «organ for kommunen» til arbeidsgiver@samfunnsbedriftene.no. Vi arrangerer også et eget webinar om forvaltningsloven 25. mai.

Les mer om

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven ble vedtatt i 1967 og handler om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Loven skal ivareta rettssikkerhet for innbyggere og virksomheter, og legge til rette for effektiv saksbehandling.
Forvaltningsloven gjelder, når ikke annet er bestemt, for all virksomhet som drives av organer for stat eller kommune. Den gjelder også når private utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune.
I 2019 leverte Forvaltningslovutvalget, under ledelse av professor Inge Lorange Backer, sin utredning NOU 2019:5 – Ny forvaltningslov. Utvalget foreslår en helt ny forvaltningslov som både skal forenkles, skrives i et lettere forståelig språk og gi mulighet for tettere samarbeid. Lovens virkeområde skal avgrenses klarere, og det legges til rette for mer digitalisering.
Det er ikke avklart når en ny forvaltningslov blir vedtatt.
Kilder: snl.no, regjeringen.no, lovdata.no

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern