Søk

Statnetts Strategisk kundeforum

Det første møtet

Truls Wickholm flankert av Gunnar Løvås og Hilde Tonne i fra statnett
|
Publisert:
15. november 2023

Statnett har etablert Strategisk kundeforum, der også Samfunnsbedriftene Energi deltar. På første møte tok vi blant annet opp hvordan vi skal legge til rette for det nettet fremtiden trenger.

Den 9. november møttes deltagerne for første gang. Strategisk kundeforum erstatter på mange måter det som tidligere var Statnetts markeds- og driftsforum.
Formålet med Strategisk kundeforum er å sikre Statnetts dialog med kunder og relevante organisasjoner. I tillegg er hensikten at det her skal arbeides målrettet og effektivt for samfunnsmessig rasjonelle løsninger i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Aktuelle temaer

Temaene er saker av strategisk betydning i grensesnittet mellom Statnett og deres kunder, inkludert dagsaktuelle energistrategiske saker.
- Jeg håper dette blir et forum der vi kan skape en felles virkelighetsforståelse av de store oppgavene vi står overfor, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
- Det er en mulighet for Statnett til å lytte og endre seg i tråd med behovene ute i energinorge. Så håper jeg også at våre medlemmer bruker muligheten til å ta opp viktige saker med oss som vi kan bringe videre.
På dette første møtet ble samtlige deltagere presentert, og hver enkelt presenterte hva man mener er de viktigste områdene man nå jobber inn mot Statnett på.
Wickholm tok blant annet opp viktigheten av at Statnett viser velvilje overfor nettselskapene og andre, og at man sammen finner løsninger og ikke virker utilnærmelige. Han tok i tillegg opp problematikken rundt flaskehalser og prisområder.

Nytt forum

Strategisk kundeforum består av medlemmer utpekt av Statnett og skal representere toppledelsen i sin virksomhet eller organisasjon.
De viktigste organisasjonene er med i tillegg til representanter fra nettselskap, kraftprodusenter og industri. Over tid vil deltagende virksomheter rotere, slik at flere får mulighet til å delta.
Strategisk kundeforum vil ha 3-4 møter i året, der Statnetts konsernsjef vil delta på to av disse. Både saksunderlag og referat vil bli publisert på Statnett sine nettsider i etterkant.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern