Søk

Endret økonomisk regulering for å gi raskere nettutbygging?

Truls Wickholm stilte hos energiminister Terje Aasland 2. mai for diskusjon rundt nettregulering og muligheter for raskere utbygging av kraftnettet. Her i fra et tidligere møte. Foto: Mona Adolfsen
|
Publisert:
4. mai 2023

Samfunnsbedriftene Energi mener det bør gjøres drastiske grep, og vi applauderer at statsråd Terje Aasland i begynnelsen av mai inviterte til møte om temaet.

Alle er enige om at vi trenger mer nett raskere. Samfunnsbedriftene Energi mener endringer i den økonomiske reguleringen er et av grepene som er nødvendig for å nå målene.
Vi har tidligere i år sendt brev til Olje- og energidepartementet og NVE/Reguleringsmyndigheten for energi med dette budskapet og forslag til endringer.
Les brevet her
Vi bifaller derfor initiativet statsråden tok når han nå inviterte et utvalg av organisasjoner og nettselskap til møte om nettopp behov og muligheter for å endre reguleringen.
Samfunnsbedriftene Energi opplever bransjen som relativt samstemt om behovet for endringer, på alle nettnivåer. Vårt inntrykk er at de fleste opplever Statnett som hovedproblemet, og at det i stor grad er en separat sak fra resten av reguleringen.

Ulike foretrukne løsninger

På øvrige nettnivåer ønsker alle endringer, men der skiller det nok litt i hva som er foretrukne løsninger. Generelt er noen mest opptatt av likviditet, andre av effektivitet og avkastning.
Samfunnsbedriftene Energis hovedbudskap er at det er viktig å legge mindre vekt på normkostnaden og i større grad bli vurdert etter lokale utfordringer og behov for investeringer.
En slik endring vil sørge for at selskap med store utbyggingsbehov i distribusjonsnettet, ikke rammes helt urimelig i effektivitetsmålingen.
I tillegg må det bli mulig å forskuttere investeringer og kunne kreve betalt for dem i etterkant i form av tilknytningsgebyr.

Kostnadsutjevning

Som bakgrunn for alle vurderinger som gjøres minner vi om at den store overgangen vi står overfor i stor grad er en nasjonal øvelse hvor alle må bidra.
Da er det også naturlig at kostnadene deles på alle, slik vi er vant til å gjøre med kostnadene i sentralnettet. Vi mener derfor fortsatt at kostnadsutjevning på alle nettnivåer er viktig og rettferdig.

Les mer om

Asle Strand
Bilde av Asle Strand. Foto: Jill Johannessen.
Fagsjef
466 50 888
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern