Søk

Første topplederforum for bærekraftsmålene:

Energi i sentrum

Lagbilde av deltakere på topplederforuem for bærekraftsmålene.
Bildet viser deltagere på første møtet i Topplederforum for bærekraftsmålene, som ble avholdt 1. juni 2022. Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
1. juni 2022

For raskt nok å kunne nå FNs bærekraftsmål, må topplederne engasjere seg. Derfor nedsatte kommunal- og distriktminister Bjørn Arild Gram et topplederforum, som møttes for første gang onsdag 1. juni.

Bærekraftsmålene er en omstillingsagenda, der målene henger sammen og påvirker hverandre. Arbeidet handler derfor ikke bare om hva vi gjør hver for oss, men ikke minst hva vi må gjøre sammen.
For å få utviklingen til å gå fort nok, er det nødvendig at toppledere engasjerer seg. Dette var bakgrunnen for at kommunal- og distriktminister Bjørn Arild Gram dette året nedsatte et Topplederforum som onsdag 1. juni møttes for første gang.

Samfunnsbedriftenes budskap

Samfunnsbedriftene Energi deltok i møtet som hadde «Energiforsyning – klima, natur og konkurransekraft» som utgangspunkt. Med en rekke statsråder og statssekretærer rundt bordet, var rammen satt for direkte meldinger og diskusjon om energiutfordringer og veien videre.
Tid, eller riktigere – mangel på tid -, var da også ett av Samfunnsbedriftenes budskap denne dagen. I samsvar med det vi tidligere har meldt Strømnettutvalget og Energikommisjonen viste vi til behovet for raskere, smidigere og bedre koordinerte prosesser.
Dette gjelder særlig mellom de ulike offentlige nivåene. Samtidig trakk vi fram «tillit» som en bærende forutsetning for å nå bærekraftsmålene.

Tillit er et nøkkelord

- Vi trenger langsiktighet i energipolitikken og det forutsetter at folk har tillit til politikerne, til prosesser og til at vi bruker energi på riktig måte, påpekte direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.
Første runde i Topplederforumet viste i stor grad konsensus rundt utfordringsbildet, samtidig som direkte dialog mellom mange ulike interessenter viste retning på vesentlige områder for å løse floker og flaskehalser.
I likhet med våre medlemmer har Samfunnsbedriftene bærekraft høyt på agendaen og vi imøteser med spenning videre oppfølgning av energidiskusjonen i Topplederforumet.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern