Søk

Mellomoppgjøret om Energiavtale I og Energiavtale II

Enighet i energioppgjøret 2023

En gruppe mennesker sitter ved et bord og lytter til en kvinne som står og taler.
Samfunnsbedriftenes forhandlingsutvalg. Fra venstre: adm. dir. Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi, e-verksjef Birger Høyland i Jæren Everk, adm. dir. Kjell-Are Johansen i Andøy Energi AS og forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene. Foto: Nico Biørn-Lian
|
Publisert:
30. mai 2023

- Partene i energioppgjøret har funnet frem til en løsning. Det gir trygghet for både de ansatte og for bedriftene i en tid som er preget av usikkerhet, sier forhandlingsleder Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.

Den 30. mai kom Samfunnsbedriftene og forhandlingssammenslutningene til enighet i oppgjøret for Energiavtale I og Energiavtale II. Da dette var et mellomoppgjør, ble det kun forhandlet om lønn.
- Resultatet for dette oppgjøret følger frontfaget, og er dermed på linje med sammenlignbare tariffområder, sier Barbro Noss.

Energiavtale I

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 27. 000,- med virkning fra 1. juli 2023.
  • Minstelønnssatsene økes tilsvarende, med virkning fra 1. juli 2023.
  • Overordnet vakttillegg økes fra minimum kr. 480,- pr. vaktdøgn til minimum kr. 500,-.
  • Underordnet vakttillegg økes fra minimum kr. 290,- pr. vaktdøgn til minimum kr. 310,-.

Energiavtale II

For de ansatte som er på Energiavtale II, skjer forhandlingene lokalt. Les mer om resultatet i faktaboksen.
Artikkelen fortsetter under bildet
Forhandlingsleder Barbro Noss presenterer tilbud nr. 2. til forhandlingssammenslutningene (til høyre). Foto: Nico Biørn-Lian
- Vi mener dette resultatet bidrar til at energibedriftene kan ha en bærekraftig lønnsutvikling. Det har vært konstruktive forhandlinger i et godt forhandlingsklima.
I faktaboksen finner du vedleggene til protokollen med resultatene og de nye satsene.

Orientering for medlemmene

Samfunnsbedriftene orienterer energimedlemmene om forhandlingsresultatet på et webinar 1. juni kl. 10. Her orienterer vi også om de forestående lokale forhandlingene.
Daglige ledere/direktører får en e-post med invitasjon samt et informasjonsskriv om hvordan resultatet skal iverksettes ute i bedriftene.
Partene har en frist på 20. juni for å godkjenne resultatet.

Les mer om

Hvem er omfattet?
Energiavtale I og Energiavtale II gjelder nettselskaper, kraftprodusenter og bredbåndsselskaper.
Nåværende tariffperiode er 1. juni 2022 – 31. mai 2024.

Forhandlingsresultatet
Vedlegg til protokollen for Energiavtale I

Vedlegg til protokollen for Energiavtale II

Hvem er partene?
Energiavtale I er inngått med EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Para.
Energiavtale II er inngått med NITO, Tekna, Econa, Det Norske Maskinistforbund, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Lederne.
Relevant statistikk for energioppgjøret 2023
Energiforhandlingene 2023 - relevant statistikk

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern