Søk

Brannavtalen - SFS 2404:

Enighet om særavtale for brann og redning

Kvinnelig brannkonstabel snakker i walkie-talkie utenfor brannbil.
Bilde fra Fredrikstad brann- og redningskorps. Foto: Erik Kirkman
Skrevet av:
Frode Bård Nilssen
|
Publisert:
22. april 2021

KS, Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene ble den 21. april enige om en revidert særavtale for brann- og redningssektoren. 

Avtale om revidering av «Brannavtalen» (SFS 2404) ble inngått med Fagforbundet, Delta, NITO, Tekna og Det norske maskinistforbund (DNMF).
Av viktige endringer kan nevnes:
  • Ny «forhandlingsbestemmelse» i pkt. 3.3, for deltidsmannskap som IKKE er i en ordning med hjemmevakt, og som av den grunn kan oppleve at de «konstant» er på vakt. De lokale partene skal avtale en fast årlig godtgjøring som gjenspeiler denne merbelastningen.
  • 3.3 Deltidspersonell i beredskap uten vaktordning

    Deltidspersonell i beredskap uten vaktordning gis en fast årlig godtgjøring, som fastsettes i lokal særavtale
  • Utrykning for deltidspersonell godtgjøres med overtid for faktisk medgått tid, men nå aldri mindre enn 2 timer. Her utvides bestemmelsen i pkt. 3.1 om at min. 2 timer (overtids)godtgjøring gjelder fra 21.00 – til 06.00, til å gjelde hele døgnet (unntatt når de er i ordinært arbeid hos samme arbeidsgiver).

  • 3.1 Utrykning for deltidspersonell

    For utrykning utenom den tid deltidspersonell står til arbeidsgivers disposisjon, betales overtidsgodtgjøring i henhold til HTA kapittel 1, pkt. 6.5 for faktisk medgått tid, men aldri mindre enn 2 timer.
Avtalen gjelder fra 1.1.2021 til 31.12.2022 for alle parter utenom DNMF som valgte utløpsdato 30.4.2022.

Les mer om

Last ned særavtalen

SFS 2404 for perioden 01.01.21 - 31.12.22 (pdf)
SFS 2404 for perioden 01.01.21 - 31.12.22 med markerte endringer (pdf)

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern