Søk

Er kjøp og leie av fast eiendom omfattet av anskaffelsesregelverket?

Oversiktsbilde over NTNUs campus i Ålesund.
NTNUs campus i Ålesund. Foto: NTNU
|
Publisert:
7. juni 2017

Den klare hovedregel er at hverken kjøp eller leie av fast eiendom er omfattet av regelverket for anskaffelser. Man må likevel gjennomføre en eller annen form for enkel konkurranse.

De fleste av KS Bedrifts medlemmer må følge regelverket for offentlige anskaffelser.
Grunnen til at hverken kjøp eller leie av fast eiendom i utgangspunktet er omfattet av anskaffelsesregelverket er at det i liten grad er egnet for handel mellom medlemslandene i EU/EØS.
Unntak kan likevel tenkes. Om tilpasninger til leietakers ønsker går lengre enn hva leietakere normalt krever, kan man i praksis stå over for en kombinert entreprise- og husleiekontrakt. Slike tilfeller vil kunne være omfattet av regelverket.
En enkel konkurranse må til
Lov om offentlige anskaffelser krever at alle anskaffelser skal være gjenstand for konkurranse så langt dette er mulig. Dette innebærer at man vil måtte ha noen form for konkurranse om oppdraget.
Har man henvendt seg til aktuelle utleiere (gjerne mer enn tre), og ført innledende samtaler, må dette anses å være tilstrekkelig.
Direktoratet for forvaltning og IKT har utviklet veiledning og verktøy for å finne behovet for lokaler, gjennomføre konkurranser og følge opp leieavtalen.
Les mer om leie av eiendom på anskaffelser.no

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern