Søk

Webinar med utvidet Nettforum

Erfaringer og lærdom etter «Hans»

Stormen "Hans" og påfølgende flommer skapte betydelige utfordringer for flere nettselskap. Vi hørte litt om konsekvenser og erfaringer å ta med seg videre i et webinar.
|
Publisert:
4. september 2023

Stormen «Hans» og de påfølgende flommene fikk store konsekvenser for flere nettselskap. I en erfaringsutveksling i etterkant peker flere selskap på viktigheten av lokal tilstedeværelse og kommunikasjon og samhandling.

Samfunnsbedriftene Energi samlet rundt 30 representanter fra ulike nettselskap til et webinar i etterkant av uværet. Der det ble oppsummert erfaringer og konsekvenser etter stormen «Hans» og de påfølgende flommene.
– For oss i Samfunnsbedriftene Energi er det viktig å få en oversikt over de konkrete problemstillingene våre medlemmer har håndtert de siste ukene. På denne måten kan både vi og medlemmene bruke erfaringsgrunnlaget til å møte fremtidige utfordringer. Vi vil nå jobbe inn mot myndighetene og regulator på de områdene medlemmene peker ut at vi trenger endringer, sier direktør for energi i Samfunnsbedriftene, Truls Wickholm.

Erfaring og læringspunkter

Flere av medlemmene pekte på konkrete erfaringer og lærdommer fra ekstremsituasjonen. Vi har spesielt notert oss disse viktige punktene, at;
  • nettselskapene må å ha en tett og god dialog med produksjonsselskapene og vassdragsregulantene. Disse har ofte oppdatert og presis informasjon og prognoser, som sikrer en styrket beredskap.
  • lokal tilstedeværelse og samarbeide er vesentlig. Det viser seg nå at mindre, lokale selskap er gode på å håndtere beredskapen ettersom de har ressurser der hendelsene inntreffer. Ofte er fremkommelighet en utfordring og da er det nødvendig med kort vei og detaljert lokalkunnskap
  • nettselskapene må få bygge i forkant og kan sikre robuste nett. Det må sikres reguleringer som ikke straffer selskapene for investeringer gjort for å sikre beredskapen, selv om det på investeringstidspunktet ikke er lønnsomhet eller konkrete tilknytninger avtalt.

Må få bygge nett

– Forskuttering av nett har vi tatt opp ved flere anledninger tidligere. Investeringer Vidju har gjort i Nesbyen, viser viktigheten av dette. Her må det på plass rammer som sikrer nettutbygging uten at nettselskapene blir straffet over inntektsrammen. Nå ser vi også at flere ser nødvendigheten av dette. Vi er glade for at også Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen påpekte dette så sent som i dag. Nå håper vi at også reguleringsmyndighetene vil se nærmere på dette, påpeker Wickholm.
Det er ulike utfordringer for de ulike nettselskapene, men informasjon og kommunikasjon er gjennomgående temaer. Det gjelder både informasjon ut til nettkunder og kommunikasjon mellom kraftverk, politi og kommunen.
Flere påpekte også viktigheten av å ivareta el-sikkerheten. Det gjelder å ha gode rutiner og ikke minst være strenge med kundene og ikke koble til anlegg i boliger som fortsatt er oversvømte.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern