Søk

Et skritt nærmere timesbasert strømstøtteordning

Olje- og energiminister Terje Aasland sendte i 9. mai ut informasjon om status i arbeidet med timesbasert strømstøtte.. Foto: Naina Helen Jåan/NTB
|
Publisert:
9. mai 2023

Olje- og energiminister Terje Aasland varsler at han følger opp høringsinnspillene som er sendt inn i forbindelse med ønsket om overgang til timebasert beregning av strømstønad. Endringer i ordningen skal snart fremmes i Stortinget.

Samfunnsbedriftene Energi (SBE) sendte innspill til høringen, og påpekte der at vi i utgangspunktet ikke ønsket en timesbasert ordning. Når det nå likevel er et så tydelig politisk valg at dette vil komme, understreket vi viktigheten av at nettselskapene får tid til omlegging og at departementet holder tett kontakt med bransjen for å sikre at omlegging blir gjort i rett tempo.
Her er det avgjørende at systemleverandørene har kapasitet og evner levering for å kunne imøtekomme den nye ordningen.
I en melding opplyser nå Aasland at han arbeider med oppfølging av saken etter høringen og tar sikte på at det snart vil fremmes en proposisjon til Stortinget om endringer i ordningen.
­- For at nettselskapene skal være forberedt på å kunne følge opp endringene når de er vedtatt, forstår jeg at det er nødvendig å igangsette utviklingsarbeid nå, skriver Aasland.
I brevet opplyser han videre om de vurderinger som er gjort og hva han vil ta med i videre vurderinger og i forskrift. Han presiserer også i forhold til innspill fra RME, og uttrykker følgende;
I høringsforslaget var det inntatt forslag om at det kan innføres en bestemmelse i forskrift om hvordan profilavregnede kunder skal håndteres. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) opplyser at det ikke er mulig å utbetale strømstøtte time for time for disse kundene. Jeg tar sikte på at en slik forskriftsbestemmelse kan utformes slik at RME beregner en månedlig støttesats for disse kundene, basert på vektet gjennomsnittlig månedspris og med utgangspunkt i forbruket til en «vanlig husholdningskunde».
RME opplyser videre at de ikke har mulighet til å motta data fra nettselskapene med støttesats time for time og tilhørende forbruk for hver enkelt kunde.
Avslutningsvis ber Aasland RME om å ha tett dialog med nettselskapene videre.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern