Søk

Et uforståelig valg som kan svekke tilliten til Statnett

Direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi, mener tilliten til Statnett svekkes ved at de nå går fra Spekter til Fornybar Norge innen arbeidsgiverorganisering. Han mener det blir nær sagt umulig å unngå sammenblanding med den næringspolitiske virksomheten til bransjeorganisasjonen.
|
Publisert:
1. september 2023

Samfunnsbedriftene Energi registrerer at Statnett SF fra nyttår skifter arbeidsgiverforening fra Spekter til NHO og Fornybar Norge. Vi mener det er et svært spesielt valg og svekker tilliten til Statnett.

Statnett SF skriver i pressemeldingen at de vil ivareta «nøytralitet og likebehandling av ulike organisasjoner, kunder og interessenter». De argumenterer med at det organisasjonsmessige byttet gjøres fordi selskapet er en viktig del av det grønne skiftet. Statnett påpeker også et behov for «en tettere tilknytning til andre fornybarselskaper og økt samarbeid på områder som blant annet FoU.» De skriver samtidig at det ikke vil være naturlig for Statnett å delta i de mer næringspolitiske aktivitetene til Fornybar Norge.

Motstridende argumentasjon

Begrunnelsen for byttet, blir for oss motstridende når man argumenterer for at man ønsker både nøytralitet og samtidig vil ha tettere tilknytning til deler av fornybarbransjen. Det var jo nettopp dette som gjorde at Statnett for 30 år siden valgte å bli med i etableringen av Spekter, slik at det var et klart skille til aktørene.
- For oss svekker dette tilliten til Statnett SF som uavhengig aktør. Vi kommer til å ta dette opp med eieren, OED, som vi har bedt om et møte med. Det grønne skiftet er noe hele samfunnet skal gjøre sammen, ikke internt i en bransjeorganisasjon, sier Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.
Statnett SF er i første rekke systemoperatør, et statlig foretak som alle kraftselskap må forholde seg til. Vi kan vanskelig se at det er mulig å holde det næringspolitiske perspektiv utenom medlemskapet i Fornybar Norge, slik Statnett selv påpeker i sin pressemelding.
- Statnett SF har mulighet til å spille en rolle som nøytral hub, møteplass og diskusjonsforum for hele bransjen. I stedet melder de seg inn hos deler av bransjen. Dette henger ikke på greip for oss. Det er også vanskelig å se hva det statlige monopolselskapet Statnett SF har å gjøre i næringslivets hovedorganisasjon, fortsetter Wickholm.

Større behov for Samfunnsbedriftene

Fornybar Norge representerer en del av kraftbransjen, mens Samfunnsbedriftene Energi organiserer rundt halvparten av alle nettselskapene i Norge. Vi er derfor svært opptatte av at nøytraliteten fra Statnetts side ivaretas for hele fornybarbransjen. Dette ser vi nå kan bli utfordrende, og er derfor kritiske til den vurderingen Statnett SF og deres konsernsjef, Hilde Tonne, har gjort.
- Med Statnett SF inkludert som en del av Fornybar Norge, ser vi et enda større behov for Samfunnsbedriftene Energi som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for mindre og mellomstore kraftselskap, understreker Wickholm.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern