Søk

Farledsutbedring:

Farledene blir bedre, men vi er ikke i havn

Naturbilde fra Andøya.
Andøya. Foto: Pascal Debrunner / Unsplash
|
Publisert:
19. januar 2022

- Vi er fornøyd med at havnenes behov for farledsutbedring er blitt mindre siden forrige kartlegging, men det trengs mer for å styrke sjøtransportens konkurransekraft, sier fagsjef Bernt C. Lind-Aaby i Norske Havner.

- Farledene er viktige for havnene. De kan avgjøre hvilke skip som kommer til havn, og hvor effektivt skipene kommer i havn. Siden forrige kartlegging har behovene blitt noe mindre. Det er positivt, og det viser at myndighetene har lyttet til våre innspill, sier Lind-Aaby.
Norske Havner kartlegger ved jevne mellomrom havnenes behov for utbedring av farleder. Begrensninger i farledene, enten det gjelder dybde, bredde eller høyde, setter nemlig grensene for hvilke skip som kan anløpe.

Større skip krever mer

- De siste ti årene har skipene stadig blitt større. Det påvirker også havnene, fordi de stort sett ligger samme sted. Et skjær i sjøen kan derfor avgjøre om en havn anløpes og om godset finner sjøveien istedenfor landeveien, fortsetter Lind-Aaby.
Norske Havners kartlegging viser at behovene er redusert siden forrige kartlegging.
- Vi er glade for utbedringer som er gjennomført. Samtidig er behovene fortsatt store. Nær halvparten av havnene har begrensninger i farledene som svekker sjøtransportens konkurransekraft og havnenes tilbud til industri og næringsliv.
Kartleggingen viser at det er mange mindre farledstiltak – det vil si tiltak som vil koste under 100 millioner kroner – som fortsatt må gjennomføres. I tillegg er det behov for å gjennomføre noen større tiltak.

Viktig for næringslivet

- Mange av behovene er relativt rimelige å utbedre og bør sånn sett tas raskt. Det vil gi sjøtransporten bedre konkurransevilkår og det lokale næringslivet et mer forutsigbart tilbud.
- Men det er også noen store tiltak – i Borg, Mo i Rana og Drammen – som det er svært viktig at utbedres snarest. Dette er viktige tiltak i arbeidet med å tilby næringslivet gode transportalternativer og overføre gods fra vei til sjø.
Kartleggingen gir Norske Havner et viktig kunnskapsgrunnlag i vår innsats for å fremme sjøtransporten.
- Vi ser frem til å presentere havnenes farledsbehov for myndighetene, og vi forventer at den positive trenden fortsetter. Det er viktig for sjøtransporten og derfor også for vareeierne og et bærekraftig transportsystem, avslutter Lind-Aaby.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern