Søk

Møte med Varmepumpeforeningen

Felles agenda på tvers av organisasjoner

|
Publisert:
31. januar 2024

Samfunnsbedriftene og Norsk Varmepumpeforening ønsker å samarbeide med andre organisasjoner, både for å bidra til gode løsninger for medlemmene og for at Norge skal nå sine klimamål.

Dette var da også bakgrunnen for at vi i Samfunnsbedriftene Energi tok imot Bård Baardsen og Rolf Iver Mytting Hagemoen fra Norsk Varmepumpeforening (Novap) til et møte i slutten av januar.
Samfunnsbedriftene Energi er opptatt av at myndighetene må legge til rette for å få bygget ut både mer kraft og mer nett, slik at vi kan nå de fastsatte klimamålene.
I tillegg er det behov for energieffektivisering og for å ha muligheten til å bruke annen oppvarming. Her spiller varmepumper en viktig rolle.

Frustrerte over sendrektighet

For å kunne nå de fastsatte mål, er det også viktig at Norge får på plass direktivene fra EU. Men her går det ikke fort. Representantene fra Novap er da også svært frustrerte over sendrektigheten i norsk godkjenning av EU-direktiver.
De jobber også for å bedre rammebetingelsene for store varmepumper, påpekte Baardsen og Hagemoen.
– Vi må tenke både energi og effekt, påpekte de to i fra Novap, som denne gangen møtte de to næringspolitiske rådgiverne, Mona Adolfsen og Kristian Dahl Larsen i Samfunnsbedriftene Energi.
Salget av varmepumper har økt dramatisk de siste årene, ikke minst hjemme hos vanlige husholdninger.
Støtteordningene er det imidlertid lenge siden Enova fjernet, noe Novap gjerne hadde sett at myndighetene hadde vurdert annerledes.
- Enova støtter nå kun tidligfase-teknologi. Vi mener det er viktig at de også støtter opp under utrulling av velkjente energitiltak og -teknologier, påpekte Hagemoen, som er leder i foreningen.

Fremmet nett som tema

Og nettopp likebehandling av teknologier, altså teknologinøytralitet, er også vi i Samfunnsbedriftene Energi opptatt av.
Under møtet diskuterte vi også nettleiemodellen, som nå skal evalueres etter å ha vært i bruk i to år. I tilknytning til dette drøftet vi også inntektsrammemodellen, og hvordan kraftnettet kan utnyttes mer effektivt.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern