Søk

Felles anbefaling om ny nettleiemodell

Oversiktsbilde av Honningsvåg om kvelden.
Den nye nettleiemodellen skal motivere folk til å jevne ut strømforbruket. Her fra Honningsvåg. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
17. mars 2022

Sammen med flere nettselskaper og organisasjoner kommer Samfunnsbedriftene med en anbefaling til Olje- og energidepartementet om hvordan ny nettleiemodell bør utformes.

Bak enigheten ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder. Anbefalingen som blir oversendt til Olje- og energidepartementet (OED) i dag, 17. mars, er signert av 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv.
Etter mye debatt om den nye nettleiemodellen i fjor høst, og utsettelse av fristen til 1. juli 2022, har representanter for nettselskapene og en rekke interesseorganisasjoner hatt en god og konstruktiv dialog om hvordan nettleien kan utformes for å forene ulike samfunnsinteresser. Dette er nå sammenfattet i et notat med fem anbefalinger som aktørene stiller seg bak.
- Denne modellen vil motivere folk til å jevne ut strømforbruket slik at vi kan utnytte dagens strømnett bedre før vi bygger nytt nett. Det vil på sikt gi lavere nettleie for de aller fleste. Det viktige nå, er at ny nettleiemodell blir innført og ikke blir stoppet av et nytt politisk hastevedtak, sier Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.

Enige om mål hele veien

Selskapene og organisasjonene er alle enige om at prissignalene på nettleien bør motivere til at forbruk jevnes ut på en slik måte at behovet for nettinvesteringer reduseres. Samtidig er det viktig at man i utformingen av ny nettleiemodell også ivaretar viktige miljø- og forbrukerinteresser, og sørger for at man lager en forståelig nettleiestruktur for kundene. God kommunikasjon til nettkundene rundt den nye nettleiemodellen vil også bidra til å styrke kundenes forståelse.
Målet har vært å komme frem til anbefalinger som ivaretar de ulike interessentenes behov og viktigste prioriteringer.
Anbefalingene gjelder boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder i lokalt distribusjonsnett.

Nettleiens sammensetning

Stridens kjerne har for mange vært Reguleringsmyndigheten for energis (RME) anbefaling om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe. Dette har vært et sentralt punkt i diskusjonen om innføring av ny nettleiemodell, der aktørene har vært delte i sine synspunkter.
Notatet som nå er videreformidlet til OED, representerer en felles anbefaling for å komme rundt særlig dette uenighetspunktet. Anbefalingen er at OED sikrer at den til enhver tid gjeldene forskrift, eller dispensasjon fra denne, gjør det mulig å gjennomføre de felles anbefalingene til ny nettleiemodell

Evalueres

Erfaringene med ny nettleiemodell skal evalueres etter to år. Det er helt naturlig etter innføring av en såpass omfattende endring. I forlengelsen av dette er det også fornuftig å
vurdere om det er behov for justeringer

Dette er de fem felles anbefalingene vi stiller oss bak:

 1. ENERGILEDD SOM UTGJØR MINIMUM 50 % AV NETTSELSKAPETS INNTEKTER
Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.
 1. FORENKLET TIDSDIFFERENSIERING AV ENERGILEDD
Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.
 1. ET KAPASITETSBASERT FASTLEDD
Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.
 1. INNFØRING AV NY NETTLEIEMODELL FRA 1.JULI 2022
Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli 2022.
 1. EVALUERING AV NY NETTLEIE HØSTEN 2024
Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.
Organisasjoner og selskaper bak notatet;
 • Naturvernforbundet
 • Zero
 • Bellona
 • WWF
 • Greenpeace
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • Huseierne
 • Norsk elbilforening
 • NAF
 • Nelfo, en landsforening i NHO
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Elektroforeningen
 • Byggevareindustriens Forening
 • Solenergiklyngen
 • Norsk solenergiforening
 • Energi Norge
 • Distriktsenergi
 • Samfunnsbedriftene Energi
 • Agder Energi Nett
 • Arva
 • BKK Nett
 • Elinett
 • Elvia
 • Glitre Energi Nett
 • Lnett
 • Linea
 • Mørenett
 • Norgesnett
 • Tensio

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern