Søk

Flom utfordrer kraftselskapene – og regelverket

Gravfoss kraftstasjon på Modum. Foto: Asle Strand
|
Publisert:
10. august 2023

De enorme nedbørsmengdene fra «Hans» og den påfølgende ekstreme flommen, har ført til enorme utfordringer også for robuste kraftselskap. Nå må regelverk, mulighet for nettutjevning og ikke minst KILE-ordningen gjennomgås.

Erfaringene fra dette ekstremværet viser nok en gang at det norske kraftsystemet er grunnleggende robust. Men kraftprodusenter og nettselskap har fått sin del av utfordringene. Samfunnsbedriftene Energi opplever av selskapene har gjort alt som kan forventes og vel så det for å opprettholde både produksjonen og leveransen til kundene.
Fra ekstremværet ble varslet er det jobbet intenst med planer og forebygging. Siden har mange opplevd en rekke driftsutfordringer og stor usikkerhet om hva som vil skje videre. Oversvømmelser, jordras, stengte veier og dårlig vær har ført til mye arbeid og store utfordringer for en rekke selskap.
Nok en gang har det vist seg at kraftbransjen kan håndtere nesten hva som helst. Noen få kunder har vært uten strøm i perioder, men stort sett har så godt som alle kunder hatt strøm hele tiden eller fått den raskt tilbake. Andre problemer knyttet til flommen har vært mye større for de fleste som er berørt.

Lokal beredskap

Erfaringene fra dette ekstremværet viser nok en gang at det norske kraftsystemet er grunnleggende robust. Mye av tryggheten skyldes lokal tilstedeværelse av mannskap som kjenner forsyningsområdet. Vi har denne gangen sett nettselskap som er bortimot avstengt fra omverden på grunn av stengte veier, og også har utfordringer med lokal ferdsel. Med tilstrekkelig egen bemanning har de likevel løste enorme problemer.
Lokal beredskap har vært et tema i mange fusjonsdiskusjoner. Det blir neppe mindre aktuelt framover.
Samfunnsbedriftene Energi mener det er naturlig med en grunnleggende diskusjon om rammebetingelser etter uværet, slik vi også har tatt opp etter tidligere ekstremvær.

Må vurdere KILE-ordningen

Strømnettet er som helhet et spleiselag, som annen viktig infrastruktur. Men ekstremvær rammer i stor grad enkeltselskaper og fører til store kostnader til både KILE og reparasjonsarbeid. Det er naturlig å nok en gang stille spørsmål ved KILE-ordningen. Det er helt sikket ikke samfunnsøkonomisk å bygge nett som tåler alt ekstremvær, men hvor skal grensen gå? Og hvor stor skal straffen være for de som rammes av ekstreme hendelser?

Flere grunner til utjevning av nettleie

En utjevning av nettleien vil redusere konsekvensen for de som rammes av ekstremvær. Det vil i praksis langt på vei fungere som annen forsikring. Vi er alle med å betale for at de uheldige skal klare seg greit om de blir rammet av ulykker eller andre problemer. Og vi er alle med å betale for sentralnettet og alt som skjer der. Samfunnsbedriftene har lenge argumentert med at hele kostanden til strømnettet burde vært mer eller mindre utjevnet. Burde vi ikke gjøre omtrent det samme i det lokale nettet?
Det finnes mange gode argumenter for utjevning. Mer nett til økt kraftproduksjon og elektrifisering har vært i vinden det siste året. Vi har nå fått en tydelig påminnelse om at det også finnes andre gode grunner til utjevning.

Les mer om

Asle Strand
Bilde av Asle Strand. Foto: Jill Johannessen.
Fagsjef
466 50 888
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern