Søk

HTA 2024 – 2026

Forhandlingsløsning om hovedtariffavtalen

Dresskledte kvinner og menn står i ring og snakker sammen.
Her er noen av hovedtariffoppgjørets sentrale aktørerer i prat før oppstart i Kommunenes Hus 15. april. Fra venstre: Geir Røsvoll, Unio, Trond Ellefsen, YS-K, Tor Arne Gangsø, KS, Tonje Leborg, Akademikerne. LOs Mette Nord står med ryggen til. Foto: Samfunnsbedriftene.
|
Publisert:
1. mai 2024

Syv timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt 30. april, ble KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO Kommune, YS Kommune og Unio enige om ny hovedtariffavtale.

Akademikerne valgte å bryte forhandlingene før de var ferdige.
Tariffoppgjøret for kommuner og litt over 200 kommunale bedrifter landet innenfor rammen på 5,2 prosent. Dette er samme nivå som ble satt av konkurranseutsatt industri – det såkalte frontfaget.
Dette innebærer lønnstillegg mellom 22.000 og 37.000 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. I tillegg er partene enige om å sette av 1,1 prosent av rammen til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. oktober.

Unngikk streik

– Det er først og fremst positivt at tre av fire parter kom frem til en forhandlingsløsning slik at vi unngikk storstreik, sier direktør for Arbeidsgiverservice Frode Bård Nilssen. Han har representert Samfunnsbedriftene i KS’ forhandlingsutvalg.
– Dette resultatet er med på å utvikle og videreføre et godt avtaleverk, innenfor en økonomisk ramme som bidrar til at våre medlemmer kan utvikle seg, samtidig som de kan sikre sin økonomiske bærekraft.
Merk at resultatet kun gjelder bedriftene som er tilknyttet hovedtariffavtalen (HTA). I faktaboksen kan du kan lese mer om hvilke bransjer som følger hvilke tariffavtaler.

Svært ulike krav

Årets tariff-forhandlinger var et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det ble forhandlet om hele avtaleverket og ikke bare lønn.
Selv om forhandlingene var krevende, var de konstruktive i den forstand at man klarte å forene svært ulike krav. Resultatet gir reallønnsvekst til alle grupper i kommunesektoren.
– For våre medlemmer er det viktig å være konkurransedyktige på arbeidsmarkedet, slik at de kan beholde og utvikle kompetente ansatte. Samtidig må resultatet være økonomisk forsvarlig, så de kan drifte på en forutsigbar måte, sier Nilssen.
– Partene har nå kommet frem til et forhandlingsresultat som balanserer disse to hensynene. Så våre medlemmer som følger hovedtariffavtalen, bør kunne leve med denne løsningen.
– Samtidig er det beklagelig at Akademikerne valgte å bryte forhandlingene før de var ferdige.
Oppgjøret for Akademikerne oversendes nå Riksmekleren, med meklingsfrist 23. mai.
Spørsmål om forhandlingsresultatet?
Kontakt direktør for Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice Frode Bård Nilssen, tlf: 480 09 337

Les mer om

Hvem følger hovedtariffavtalen?

Hovedtariffavtalen følges av Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter som ikke er knyttet til energiavtalene eller Bedriftsavtalen.
Energiavtalene følges av energibedriftene.
Bedriftsavtalen følges av:
  • avfall/gjenvinning
  • selvstendige havner
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen
Dersom din bedrift ikke er del av noen av de ovennevnte bransjene, følger dere hovedtariffavtalen.
Les forhandlingsresultatet
Spørsmål om forhandlingsresultatet?
Kontakt direktør Frode Bård Nilssen.
Frode Bård Nilssen
Bilde av Frode Bård Nilssen. Foto: Jill Johannessen.
Direktør
480 09 337
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern