Søk

Møte med RME

Fornyede omsetningskonsesjoner og ny retning på regulering av sol

Middelaldrende mann tar selfie ute foran en vei.
Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
29. februar 2024

Det var noen av punktene RME trakk frem da Samfunnsbedriftene Energi deltok i møte sammen med de andre bransjeorganisasjonene.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) varsler at de nå jobber aktivt med å gå etter omsetningsselskap som bryter reglene og at de ser det som avgjørende for tilliten til bransjen at det ryddes opp.
I løpet av september må også alle omsetningsselskaper søke ny konsesjon som skal gjelde fra 2025.

Solkraft på nettet

Før nyttår var det også ventet at RME ville sende sin anbefaling av nye regler for innmating av solkraft på lavspentnettet. Dette ble ikke noe av, og RME varsler nå at de vil holde et nytt innspillsmøte før påske der man skal diskutere en dynamisk struping av innmatingen.
Dersom dette får tilslutning, vil det bli sendt en anbefaling til Energidepartementet før sommeren og det kan ventes at en endelig forskrift kan være på plass sommeren 2025.
Vi vet det er stor utålmodighet med å få et regelverk på plass, men dette er nok raskeste vei til mål. Ved dynamisk struping vil nettselskapene ikke måtte oppgradere anlegg som følge av at kunder etablerer solcelleanlegg med produksjon lik OV (oververnet).

AMS-målere som hub

Det var også en god diskusjon rundt veien videre for AMS-målere. RME ser for seg at den neste generasjonen målere vil fungere som en hub og skal kunne brukes av flere enn nettselskapet.
På den måten vil man kunne hente ut enda mer fleksibilitet. Dersom det er selskaper som har ideer og forslag til piloter på dette, så er RME interessert i å høre fra dem.
Vi vil dele problemstillingene RME har rundt sol så snart de er oss i hende, slik at vi kan få med deres tanker og bekymringer inn i innspillsmøtet.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern