Søk

Midlertidig lov om utsatte frister for AS og samvirkeforetak

Forskjøvet frist for årsregnskap og generalforsamling

Bilde av deltakere på seminar.
Nye frist for årsregnskap og generalforsamling eller årsmøte i aksjeselskap og samvirkeforetak blir 30. august 2021. Illustrasjonsfoto: Jill Johannessen
|
Publisert:
15. april 2021

Både AS og samvirkeforetak omfattes av forslaget om utsatt frist i 2021 for å fastsette årsregnskap og avholde ordinær generalforsamling. Samfunnsbedriftene støtter forslaget i sitt høringssvar.

For å avhjelpe følgene av koronakrisen, foreslår Finansdepartementet en midlertidig lov som utsetter fristene for å fastsette årsregnskap og avholde ordinær generalforsamling i 2021. Lovforslaget omfatter både AS og samvirkeforetak, og gjelder derfor for flere av våre medlemmer.
Forslaget innebærer at man i 2021 har en to måneders forskyvning av fristen for fastsette årsregnskap etter regnskapsloven. Det samme ble gjort i 2020.
Årsregnskapet fastsettes normalt i ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Derfor ønsker man å midlertidig utvide de lovbestemte fristene også for disse møtene. Ny frist for årsregnskap og generalforsamling eller årsmøte i aksjeselskap og samvirkeforetak blir 30. august 2021.

Loven gjelder ikke IKS

I vårt høringssvar peker vi også på at mange interkommunale selskap (IKS) følger regnskapsloven, men at disse selskapene har egne frister etter forskrift til IKS-loven. Blant annet skal årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning fastsettes av representantskapet (IKS-ets øverste organ) før 1. mai.
Vi legger til grunn at disse reglene og fristene fortsatt vil gjelde, slik at det midlertidige lovforslaget ikke omfatter IKS-ene.
Høringssvaret finner du ved å trykke på lenken i boksen oppe til høyre.

Les mer om

Lenker

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern