Søk

Fastpriskontrakter:

Forskriften er på plass, men uklart hva som er forretningsmessige vilkår

Detalj fra strømmåler.
Foto: iStock
|
Publisert:
25. januar 2023

Forskriften for kraft til fastpriskontrakter i sluttbrukermarkedet er på plass. Ett av kravene er at avtalen må være på forretningsmessig grunnlag. Hva dette innebærer, sies det ingen ting om.

Like før jul ble de varslede punktene som bidrar til kontraktsunntak for grunnrenteskatt tatt inn i forskriften.
Det meste har regjeringen tidligere gjort kjent. Det har ikke kommet inn noen nye punkter i forskriften som endelig kom på plass og ble kunngjort 27. desember. Forskriften finner du i sin helhet her.

Ikke definert

Det er verdt å merke seg at man i punkt 6 påpeker at «Kontrakten og avtaler om strøm i sluttbrukermarkedet må være inngått på forretningsmessig grunnlag.» Noen presisering av hva man definerer som «forretningsmessig grunnlag», fremgår ikke. Det hele blir heller ikke mer klart når finansminister Trygve Slagsvold Vedum svarer stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp), om nettopp dette spørsmålet. Vedum skriver i sitt svar
Videre påpeker han at hva som anses som markedsmessig pris, vil derfor variere, og at Finansdepartementet ikke vil gå inn og vurdere dette. Da viser han imidlertid til skattemyndighetene.
– Det er skattemyndighetene som, ved kontroll av kraftprodusentenes egenfastsetting av grunnrenteskattepliktig inntekt, kan vurdere om fastprisavtalene er inngått på markedsmessige vilkår, skriver han.
Det er altså dermed fortsatt slik at dere som kraftprodusenter må vurdere hvilken pris dere setter til for eksempel egen eierkommune, slik at denne prisen ikke blir oppfattet som å falle utenfor markedsmessige vilkår og dermed kan bli påført grunnrenteskatt ut ifra spotpris i stedet for kontraktspris. Det påpekes i § 18-3-31.Brudd på betingelser og avslutning av fastpriskontrakt som nevnt i § 18-3-29

Fast volum, man kan ha profil

I punkt 3 fremheves det at kontrakten og avtalen må gjelde et fast volum. Det er imidlertid klart at dette også kan gjelde en fast profil og ikke nødvendigvis et flatt volum. Det fremgår også av Vedlegg 2 i Fornybar Norges Standardavtale fastpris 3, 5 og 7 år – Næring som du finner her 
Her er det klart at «Strømleverandør må her angi fordelingen av volum på de ulike år, måneder eller andre perioder, totalt 100%. Det bør også her eller i vedlegg 1 fremgå hvordan volumet fordeles per måned/andre perioder, eksempelvis at det fordeles med likt uttak hver time i måneden/perioden. Volum kan variere i de ulike år, men kan ikke være 0 i ett eller flere år. Det skal være leveranse i hele perioden avtalen vare

Forskriftens krav

Følgende krav må være oppfylt for at kontraktspris legges til grunn for grunnrenteskatt i stedet for spotpris;
  1. For kontrakter inngått før 1. januar 2024 må både kraftprodusent og sluttbruker befinne seg innenfor et samlet, sørlig eller et samlet, nordlig prisområde. Det samlede sørlige prisområdet består av prisområdene NO1, NO2 og NO5. Det samlede nordlige prisområdet består av prisområde NO3 og NO4.
  2. Kontrakten og avtalene med sluttbrukere må ha en varighet på 3, 5, eller 7 år.
  3. Kontraktene og avtalene i sluttbrukermarkedet må gjelde et fast volum. Det kan ikke avtales et variabelt volum til fastpris, som en del av standard fastprisavtale i sluttbrukermarkedet.
  4. Det må følge av kontrakten mellom kraftprodusent og strømleverandør at avtalt kraftvolum etter kontrakten, skal tilsvare kraftvolum som er avtalt videresolgt til sluttbruker. Videresalget må være avtalt i henhold til Energi Norges Standardavtale fastpris 3, 5 og 7 år – Næring, eller avtale som inneholder tilsvarende vilkår. Kontraktene som inngås mellom kraftprodusenter og strømleverandører, må samsvare med avtalene som inngås mellom strømleverandører og sluttbrukere, når det gjelder varighet, avtalt volum, tiden for avtalt levering og prisområde i henhold til inndelingen i dette ledd nr. 1. Fastprisavtalene kan også inngås direkte mellom kraftprodusent og sluttbruker, i henhold til Energi Norges Standardavtale fastpris 3, 5 og 7 år – Næring, eller avtale som inneholder tilsvarende vilkår.
  5. Det må følge av kontrakten at prispåslaget ved salg i sluttbrukermarkedet maksimalt kan utgjøre 2,5 øre/kWh, samt et maksimalt pristillegg på 99 kroner per målepunkt, ikke medregnet merverdiavgift eller pris for elsertifikater.
  6. Kontrakten og avtaler om strøm i sluttbrukermarkedet må være inngått på forretningsmessig grunnlag. Dette gjelder også for avtalt pris ved oppgjør av over- og underforbruk.
  7. Tilleggstjenester kan ikke inngå i de standardiserte fastprisavtalene, men kan tilbys i separate avtaler med sluttbrukere.
  8. Kraftprodusenten må rapportere de oppnådde kontraktsprisene time for time, samlet og volumvektet for kontrakter inngått med den enkelte leverandør.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern