Søk

Oppfisket marint avfall:

Fra nasjonal finansiering til lokalt gebyr

Strandryddere som samler plast i Lofoten.
Det meste av marin forsøpling langs norskekysten i dag stammer fra fiskeutstyr. Samfunnsbedriftene mener at et utvidet produsentansvar ikke vil være nok for å sikre insentiver for oppfisking og innlevering av slikt avfall. Bildet er fra en strandrydding med Clean Up Lofoten, LAS i 2018. Foto: Samfunnsbedriftene / Avfall Norge.
|
Publisert:
18. mars 2022

Det haster med få på plass gode nasjonale finansieringsløsninger for oppfisket marint avfall når Fishing for Litter utfases. 

Våren passer godt for strandrydding – gjerne etter at snøen har smeltet (om man bor et sted hvor den gjør det i mars) og før hekketiden for fugler slår inn.
Allerede den 19. mars brettet flere små og store frivillige organisasjoner opp ermene i forbindelse med den nasjonale ryddekampanjen Vårryddedagen, initiert av Hold Norge Rent.
Samtidig som frivillige yter av sin innsats for å minske forsøpling i natur og langs kyst, jobber Samfunnsbedriftene aktivt for å forbedre regelverket som forebygger og samler opp det herreløse avfallet som havner i havet.

Produsentenes ansvar

Fiskeridirektoratet anslår at den største andelen av den marine forsøplingen langs norskekysten stammer fra sjøbaserte næringer som fiskeri eller oppdrett. Samtidig vet vi at det også er en ikke ubetydelig andel fra andre kilder som bidrar til herreløst avfall i havet.
Dette vil ikke omfattes av produsentansvarsordningen for fiskeutstyr i plast, som er varslet å komme på plass først i 2025. Produsentansvaret betyr i praksis at produsenter og importører av slikt utstyr har et ansvar for å designe utstyr som lar seg resirkulere.
I tillegg har de ansvar for utstyret også etter at det har blitt avfall. Ordningen skal også dekke håndteringen av det som kommer på avveie. Hvordan dette innføres i praksis gjenstår å se.

Fra nasjonal finansiering til lokalt gebyr

Samfunnsbedriftene ser produsentansvaret i sammenheng med de foreslåtte endringene i forurensningsforskriften, som følge av implementeringen av EUs skipsavfallsdirektiv.
Her er det foreslått at kostnadene for avfallshåndtering av oppfisket marint avfall dekkes av havnebrukerne via deres avfallsgebyr i havn. Samfunnsbedriftene mener dette er i strid med forurenser betaler-prinsippet, og kan bidra til å svekke tilliten til avfallshåndteringssystemet.

Fishing for Litter

I dag er den eneste løsningen for oppfisket marint avfall den statlig finansierte ordningen Fishing for Litter - som kun finnes i utvalgte havner. Ordningen har fungert godt over flere år, men er fremdeles kun en prøveordning på sjette året.
Samtidig som frivillige står langs kysten og i fjær steinene med spader og søppelposer mener Samfunnsbedriftene at regjeringen må jobbe for å sikre gode nasjonale finansieringsløsninger for oppfisket marint avfall.
Både i en overgangsperiode til et reelt produsentansvar er på plass, men også i et lengre perspektiv der hvor produsentansvaret ikke strekker til.

Les mer om

Statlig finansiering av oppfisket marint avfall

I dag er det kun den statlige finansierte ordningen Fishing for Litter som dekker kostnaden av å levere inn oppfisket avfall. Denne gjelder for 11 utvalgte havner i Norge.
Miljømyndighetene er i ferd med å gjøre endringer i forurensningsforskriften som følge av implementering av EUs nye skipsavfallsdirektiv.
Den foreslåtte endringen innebærer å legge finansieringen av oppfisket marint avfall over på avfallsgebyret i havn, og med dette utfase Fishing for Litter.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern