Søk

NOU 2023: 30

Frontfagsmodellen har fungert etter hensikten, konkluderer utvalg

en gruppe kvinner og menn sitter på hver sin side av et langbord mens en kvinne snakker for hele forsamlingen.
Frontfagsmodellen utgjør rammen for lønnsoppgjørene i Samfunnsbedriftenes avtaleverk. Her fra årets forhandlinger om Energiavtale I og II. Foto: Nico Biørn-Lian
|
Publisert:
15. desember 2023

– Vi er enige i at frontfaget fortsatt bør være normen for oppgjørene. Vi skal nå sette oss inn i synspunktene til de ulike aktørene og utarbeide et høringssvar til rapporten. Det sier assisterende direktør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.

Professor Steinar Holden overleverte 15. desember frontfagsmodellutvalgets rapport til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Utvalget har sett på utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi.
Hovedfunnene er at frontfagsmodellen har bidratt til høyere sysselsetting, lavere arbeidsledighet og ordnede forhold i arbeidsmarkedet.
– Det er på det rene at frontfagmodellen har tjent oss godt. Og vi mener at den i hovedtrekk fortsatt er tjenlig slik den er presisert i Holden III fra 2013, sier Noss.
– Likevel er det svært nyttig å ha en gjennomgang av denne viktige modellen, som legger rammen for lønnsoppgjørene i våre avtaleverk.
– Nå skal vi utarbeide et høringssvar som sikrer at medlemmenes stemme blir hørt i en debatt som er svært viktig for hele det norske arbeidslivet.

Partene ønsket gjennomgang

Frontfagsmodellutvalget ble satt ned i januar i år etter ønske fra partene i arbeidslivet. Utvalget har drøftet praktiseringen av frontfagsmodellen, som er den norske modellen for lønnsdannelse. De har også sett på om det er utviklingstrekk som kan utfordre modellen.
– Vi må ta vare på frontfagsmodellen, slik at vi også fremover kan sikre at flest mulig har en jobb å gå til, og at vi har et konkurransedyktig og sterkt næringsliv i hele Norge, sa finansminister Slagsvold Vedum i pressemeldingen.
– Det er lang tradisjon i Norge for at partene i arbeidslivet gjennom lønnsoppgjørene støtter opp om god utvikling i norsk økonomi. Den norske modellen har vært avgjørende for det samfunnet vi har i dag, la han til.

Vil bevare samspillet

Utvalgets mål har vært å vedlikeholde og bevare det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet i Norge, og underbygge et godt samspill mellom lønnsdannelsen og den økonomiske politikken.
Utvalget har drøftet hvordan den økonomiske politikken og lønnsdannelsen best kan samspille i møte med utfordringer vi står overfor, som geopolitiske spenninger og befolkningsutviklingen.
Dette kan endre tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft og utfordre lønnsdannelsen og norsk økonomi.

Les mer om

Frontfagmodellutvalget

Frontfagsmodellutvalget Utvalget har sett på utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi.
Den 15. desember 2023 presenterte utvalget sin rapport til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
Samfunnsbedriftene skal utarbeide et høringssvar til rapporten.
Frontfagmodellutvalgets rapport: NOU 2023: 30

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern