Søk

Fylkesveien til flere arbeidsplasser

Folkemengde som står på en vei mens ordfører klipper snor.
I august kunne Kvitsøy-ordfører Stian Giil Bjørsvik klippe snoren for ny fylkesvei. Kronikkforfatterne mener det er behov for en stor satsing på fylkesveier langs kysten for å sikre trygge forbindelser og nye arbeidsplasser. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen
Publisert:
8. februar 2024

Farefulle fylkesveier stopper utviklingen langs kysten. Det er behov for en satsing på kystinfrastruktur for å sikre trygge forbindelser og nye arbeidsplasser.

Av styreleder Ingvar M. Mathisen og direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner
Fylkesveiene er våre viktigste næringsveier langs kysten, og sammen med havnene er de avgjørende for både velferd, arbeidsplasser og verdiskaping.
Det meste av næringstransport starter på en fylkesvei, og oftest går ferden videre ut på havet. Over 90 prosent av all eksport tar sjøveien ut av Norge, og det samme gjør om lag halvparten av innenriks gods. Fylkesveier og havner er derfor viktige motorer i økonomien vår.

Fylkesveier rundt ekvator

Norge har fire ganger mer fylkesvei enn riksvei. Skulle man kjørt hele fylkesveinettet, ville det tilsvart en runde rundt ekvator. Men det ville ikke blitt en spesielt behagelig eller trygg kjøretur.
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) beregnet i 2021 at fylkesveiene hadde et oppgraderingsbehov på svimlende 700 milliarder kroner. I fjor slo de fast at forfallet krever ytterligere 1–1,5 milliarder kroner hvert eneste år. Det er dessverre en sannhet at det meste av næringstransport starter på en dårlig og farlig fylkesvei.
Det enorme etterslepet har skapt store utfordringer for sjøtransporten. Norske Havners medlemsundersøkelse viser at halvparten av havnene sliter med svak veitilknytning. Det går utover konkurransekraften til lokale arbeidsplasser og reduserer verdiskaping.

Transport er avgjørende

Dette har også regjeringen sett. I Hurdalsplattformen står det at de vil satse på en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.
De vil også styrke satsingen på tiltak innen kyst, havn og farleder, og samtidig øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent. I sommer konkluderte regjeringen også i distriktsmeldingen at samferdselspolitikken er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele landet, og at gode transportforhold er viktig for utviklingen i og mellom regioner.
Det hersker liten tvil om at en satsing på kystinfrastruktur vil være avgjørende for at regjeringen skal klare å realisere sine politiske mål. Men det skjer lite. Og nå går det på livet løs.

Må satse nå

I vedlegget om trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan (NTP) går det fram at det er 90 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet enn på riksveinettet.
Når regjeringen sier at de vil intensivere arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, gir det en dårlig smak i munnen at fylkesveiene synes å være overlatt til seg selv.
Regjeringen skal ha honnør for sine mange gode målsettinger. Men nå er vi langt over halvveis i regjeringsperioden uten tegn til satsing på kystinfrastruktur.
En satsing på fylkesveier langs kysten er ikke bare en realisering av regjeringens løfter – det er først og fremst en satsing på velferd, arbeidsplasser og verdiskaping.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Kommunal Rapport.)

Les mer om

Kjell-Olav Gammelsæter
Bilde av direktør Kjell-Olav Gammelsæter.
Direktør
413 05 221
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern