Søk

Unntak fra kvalifikasjonsprinsippet i kommunene:

– Gjennombrudd for arbeidsinkludering

Person som står alene ved benk med hav i bakgrunnen.
Foto: Zoltan Tasi
|
Publisert:
20. november 2023

Nå blir det enklere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet i kommunale jobber. – Dette er et gjennombrudd for arbeidsinkludering, sier fagsjef Rune Kvarme i Samfunnsbedriftene.

– For jobbsøkere med behov for arbeidspraksis, har det bestandig vært gode muligheter i kommunen. Dessverre er det også slik at de som regel ikke får ordinær ansettelse, sier Rune Kvarme som er fagsjef for arbeidsinkludering i Samfunnsbedriftene.
– Det er forstemmende å se at folk som gjør en god jobb i arbeidspraksis, og som kommunen har vært veldig fornøyd med, ikke når opp når stillinger blir utlyst.

Nye regler

Både KS og Samfunnsbedriftene har ønsket en endring av kvalifikasjonsprinsippet for å få gjort noe med dette.
Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at det alltid er den best kvalifiserte som skal ansettes i en stilling. Det er innført for å sikre likebehandling, rettferdighet og saklighet for ansettelser i offentlig sektor.
Staten har mulighet for å gjøre unntak fra kvalifiseringsprinsippet for folk med nedsatt funksjon eller hull i CVen, men dette har foreløpig ikke vært mulig i kommunal sektor. Nå åpner imidlertid Arbeids- og inkluderingsdepartementet for at dette også skal gjelde kommunale stillinger.
Les brevet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet
– Vi har jobbet for denne muligheten siden arbeidsinkludering ble etablert som fagområde i Samfunnsbedriftene, sier administrerende direktør Øivind Brevik.
– Vi har vært i møter med politikere, foreslått en løsning i budsjetthøringer i Stortinget, skrevet artikler sammen med KS, og senest for tre uker siden hadde vi en kommentar om saken i mange av landets aviser. Derfor er vi svært glade for at kommunene endelig skal få samme muligheter som staten, sier han.

Verdifull arbeidskraft

­– Dette er en viktig seier for jobbsøkere med hull i CVen, arbeidsinkuderingsbedriftene som gjerne samarbeider med eierkommunene om rekruttering, for samarbeidet mellom KS og Samfunnsbedriftene, og ikke minst for kommunene selv, sier Rune Kvarme.
– Gjennom dette unntaket slipper kommunene å gå glipp av verdifull arbeidskraft. Det er et paradoks at vi på den ene siden har mangel på arbeidskraft, og på den andre siden et voksende antall mennesker i arbeidsfør alder i utenforskap. Det er ikke bærekraftig. Vi må få flere fra utenforskapet inn i lønnet arbeid, sier han.
Selv regelendringen er et betydelig gjennomslag for arbeidsinkludering, er Kvarme tydelig på at det fortsatt er mange kamper igjen.
– Nå fortsetter vi kampen for at varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende tiltak (AFT) skal tilbys langt flere enn i dagens ordning. Det er altfor mange hender som er ufrivillig uvirksomme i Norge. Her har vi en stor arbeidskraftreserve som bør kunne aktiveres. Gjennom arbeidsinkluderingsbedriftene skal vi sørge for at enkeltmennesker får tilbake verdighet, mens samfunnet får reduserte sosialutgifter og økte skatteinntekter, sier Kvarme.

Les mer om

Rune Kvarme
Portrett av Rune Kvarme.
Fagsjef
415 40 353
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern