Søk

Transportutslipp må ned

Godsalliansen ga bærekraftrapport til samferdselsministeren

Kjell-Olav Gammelsæteroverrekker rapport til Jon Ivar Nygård.
Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner overrekker Godsalliansens rapport til samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap). Foto: Julie Kvernmoen Bremnes
Publisert:
25. januar 2023

– Vi må få gjort noe med utslippene i transportsektoren dersom vi skal klare å nå de nasjonale klimamålene, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.  

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) mottok i dag en fersk bærekraftrapport utarbeidet av Godsalliansen, som er en sammenslutning av organisasjoner innen jernbane-, vei- og sjøtransport, i tillegg til godseiere og miljøorganisasjoner.
Norske Havner tok i sin tid initiativet til rapporten der Godsalliansen har gått gjennom de politiske målsettingene knyttet til elleve bærekraftutfordringer. Alt fra klimakrisen og naturkrisen, via energieffektivitet, til områder som veisikkerhet og sosial dumping.
Det overordnede spørsmålet alliansen har stilt seg er hvorvidt den nåværende nasjonale transportpolitikken er bærekraftig. Konklusjonen er dessverre negativ. Det er mye å rette opp i skal vi nå både våre nasjonale og internasjonale forpliktelser. 
Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sa at dette var viktig er nyttige innspill i arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP).
– Men den nye NTPen skal ikke være en klimaplan, men en mobilitetsplan innenfor rammene som blant annet klimamålene setter, understreket han. 

En tredel utslippene

– NTP må i større grad enn i dag brukes som et virkemiddel for å styre transportsektoren i en mer bærekraftig retning, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.
– Men da må det tas noen grep, eksempelvis gjennom å sette et tak for klimagassutslipp.
NTP for 2022-2033 har et delmål om å bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål. Innen 2030 skal transportsektorens utslipp halveres.
Rapporten peker på at målene ikke er operasjonalisert på en forpliktende måte i NTP, og at utslippene har økt de siste tre årene. Alene står veitransport for omtrent en femtedel – hele 18% av Norges samlede utslipp.

Urørt natur ikke inkludert

Transportsektoren bidrar ikke bare til store klimagassutslipp i selve transportetappen, men også når veiprosjekter skal realiseres.
– Her er det også en utfordring at utbyggingsprosjekter defineres som samfunnsøkonomisk lønnsomt uten å ta innover seg en nytteverdi av urørt natur og våtmark, sier Gammelsæter.
Norske Havner og Godsalliansen foreslår også at man må ta inn verdien av natur og økosystemer i samfunnsøkonomiske analyser som ligger til grunn for utbyggingsprosjekter.
Samtidig burde man utrede en ny modell for prioritering av infrastrukturprosjekter på transportsektoren der prinsippet om arealnøytralitet legges til grunn. Det betyr at prosjekter som er arealnøytrale må bygges før prosjekter som legger beslag på uberørt natur.

Må følges opp

I tillegg til klima og miljø tar rapporten for seg viktige sosiale områder i transportpolitikken. Stortinget vedtok i 2002 en nullvisjon om drepte og hardt skadde langs vegen i Norge. Med unntak av i 2022 har antall drepte og hardt skadde gått nedover.
Tungtrafikk, og særlig utenlandske vogntog, er imidlertid overrepresentert i ulykkesstatistikken. Her mener Norske Havner og Godsalliansen at tungtransport med utenlandske kjøretøy må håndteres bedre enn i dag. Det kan for eksempel gjøres ved å stramme opp kravene til kabotasjeoppdrag, der utenlandske lastebiler frakter gods innad i Norge.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern