Søk

Sirkulærøkonomipakke II kommer 30. november 2022

Grønnvasking av tekstilavfall kan bli vedtatt

Kvinner som løfter opp tekstiler.
En omstridt metode for måling av miljøvennlighet er del av sirkulærøkonomipakke II fra EU denne høsten. Enkelte vil kalle det «grønnvasking». Illustrasjonsbilde. Foto: Volha Flaxeco / Unsplash
Publisert:
1. september 2022

Sirkulærøkonomien styrkes med flere initiativer fra EU denne høsten. I slutten av november er det varslet et forslag til standardmetoder for å måle miljøavtrykk.

Det kan bety milliardinvesteringer når Europa – også Norge – skal sikre at det vi sorterer og gjenvinner blir nye råvarer. Kriteriene for hva som gir større, eller mindre avtrykk på miljø og klima er førende for investeringer fremover. Men vet vi nok om hva som er gode kriterier?

Omstridt metode kan bli vedtatt

Mest kjent er bunads-debatten her til lands. Metoden for å slå fast miljøavtrykket kalles PEF – «product environmental footprint». Med denne metoden, slik den foreligger, kommer syntetiske tekstilfibre heldig ut, og naturfibre – slik som ull i bunaden – blir en klimaversting.
Samfunnsbedriftene forventer åpenhet om datagrunnlag og metodevalg. Kommunene og deres avfallsselskaper skal sikre klima- og miljøriktig håndtering av innbyggernes avfall. Det innebærer store investeringer som må tas på bakgrunn av kunnskap. Les mer om problemet med datagrunnlaget for utviklingen av metoden.
- Vi må være sikre på at pengene som investeres og systemene som etableres gagner klima og miljø, og straffer de med hensikter om grønnvasking av produkter, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
- Riktig og åpent tilgjengelig informasjon til – og fra - alle parter må ligge i bunnen for en slik utvikling.

Forebygge emballasjeavfall

Den andre sirkulærøkonomipakken var varslet i juli, men ble utsatt til 30. november. Den skal inneholde en revisjon av emballasjedirektivet. Denne gangen skal direktivet gå lenger i forebygging av emballasjeavfall og legge vekt på design som skal fremme ombruk og materialgjenvinning.
Merking er også en del av initiativet som kommer. Merkeordningen som er utviklet av LOOP, Avfall Norge og 50 samarbeidsaktører i bransjen er den ordningen som er best utviklet i Europa. Samfunnsbedriftene har presentert den nordiske merkeordningen for Europakommisjonen ved flere anledninger de siste årene.
Produsentansvar er også en del av det reviderte emballasjedirektivet. Her kan du lese mer om Samfunnsbedriftenes krav til hvordan produsentansvar må utvikles.

Rett til å få reparert

Forbrukernes rettigheter skal styrkes. Merking av produkter er ett av tiltakene. I tillegg skal det være enklere å reparere ødelagte varer, slik at de kan brukes lenger.
Samfunnsbedriftene mener at deler av dette må inn i produsentansvaret, slik at produsenten/importøren får interesse av å tilby produkter som varer lenge og som lar seg reparere – og faktisk blir brukt lenge. I tillegg bør det lønne seg å ta vare på, fremfor å kaste og kjøpe nytt. Det trengs en opprydning i regelverk og avgifter knyttet til ombrukstjenester.

Nullforurensning

«Zero pollution»-pakken fra mai 2021 inneholder forslag som angår vann, avløp og luftkvalitet. I fjor ble forslagene lansert, og 26. oktober i år kommer forslag til lovgivning. I mellomtiden har Europakommisjonen samlet innspill om forslagene, blant annet etter innspill fra Miljødirektoratet. Les mer om forslagene som ligger på bordet i Stortingets EU/EØS-informasjon.

Les mer om

Fakta

EUs grønne giv ble lansert 11. desember 2019. Det er en strategi fra Europakommisjonen for å gjøre Den europeiske union klimanøytral innen 2050.
Et viktig område er å gå fra en lineær økonomi, til en sirkulær økonomi. Noen tiltak for å få til denne overgangen:
  • strategi for bærekraftige produkter, bl.a. økodesign (mars-22)
  • tekstilstrategi (mars-22)
  • styrke forbrukermakt (mars-22)
  • industriutslipps-direktiv (april-22)
  • unngå grønnvasking (nov-22)
  • krav til emballasje (nov-22)
  • rammeverk for biobasert plast
  • redusere forurensning av mikroplast

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern