Søk

Har ansatte krav på matpenger når de jobber overtid?

Bilde av overtidsmat, pizza.
Noen steder er det forhandlet frem lokale avtaler om overtidsmat eller ved at arbeidsgiver har besluttet at overtidsmat gis i visse situasjoner og innenfor et begrenset beløp. Foto: Muffin Creative/Pexels
|
Publisert:
5. april 2018

Ingen av Samfunnsbedriftenes tariffavtaler gir arbeidstakere rett til mat eller «matpenger» ved overtidsarbeid, men loven sikrer i noen tilfeller en ekstra betalt pause. I tillegg kan det være noen bedrifter som har lokale avtaler eller praksis som innebærer en form for matservering eller «matpenger» ved overtidsarbeid.

Arbeidsmiljøloven § 10-9 (andre ledd) gir arbeidstaker som jobber mer enn to timer overtid rett til en halv time betalt pause. Hvis forholdene gjør det nødvendig kan arbeidsgiver velge å legge pausen før den alminnelige arbeidstiden er over. I så fall avvikles pausen med ordinær lønn, ellers skal pausen godtgjøres som overtid. For øvrig kan pausen legges når som helst i løpet av overtiden – også på slutten.
Merk 1: Slike «overtidspauser» kommer i tillegg til annen pause i løpet av den alminnelige arbeidstiden. Retten til en halv times pause på grunn av overtidsarbeid gjelder uansett lengden på den alminnelige arbeidstiden den dagen.
Merk 2: Slike «overtidspauser» skal ikke regnes med i det antall timer det er tillatt til å jobbe overtid etter arbeidsmiljøloven § 10-6.

Lokale ordninger

Noen steder er det forhandlet frem lokale avtaler om overtidsmat eller ved at arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett (administrativ ordning) har besluttet at overtidsmat gis i visse situasjoner og innenfor et begrenset beløp.
Dersom overtidsarbeid medfører et fravær på mer enn 12 timer fra hjemmet og arbeidsgiver som følge av dette tilbyr sine ansatte et rimelig måltid, betraktes dette som en skattefri naturalytelse og er ikke trekk, avgifts- eller lønnsoppgavepliktig. Alternativt kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til «overtidsmat» begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Satsen gjelder ved dekning av matpenger og ved refusjon etter bilag. Satsen for 2018 er kr. 90,- pr. ansatt.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern