Søk

Nye krav til universell utforming:

Har dere husket tilgjengelighetserklæring på nett?

Tre personer som ser på dataskjerm. hvor den ene har proteser.
Fra før gjelder 35 minstekrav for nettsidetilgjengelighet. I februar 2023 trer 12 nye krav i kraft. Illustrasjonsbilde. Foto: ThisisEngineering RAEng / Unsplash
|
Publisert:
1. desember 2022

Fra 1. februar må mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer ha en erklæring på sine nettsider. Den skal beskrive hvordan virksomheten oppfyller krav om at alle skal kunne bruke nettsidene, uavhengig av funksjonsevne.

I «tilgjengelighetserklæringen» skal det beskrives hvordan, og i hvilken grad, man oppfyller kravene i EUs webdirektiv om universelt utformede nettsider.
Dette innebærer at offentlige virksomheter før 1. februar 2023 må sette av god tid til å gå gjennom sine nettsteder og applikasjoner, for å se til at de oppfyller kravene.
Digitaliseringsdirektoratet har utviklet en felles løsning som skal benyttes ved opprettelse av tilgjengelighetserklæringen.
Kravet om tilgjengelighetserklæring gjelder offentlige virksomheter og andre virksomheters som utfører oppgaver på vegne av det offentlige, og som helt eller delvis er finansiert av det offentlige.

Fatter dere vedtak etter forvaltningsloven?

Kravet gjelder også for private virksomheter som fatter vedtak etter forvaltningsloven. Dette vil altså gjelde svært mange, om ikke alle av Samfunnsbedriftenes medlemmer.
Vi gjør oppmerksomme på at det er virksomheten selv som må foreta vurderingen av om man faller innenfor regelverket eller ikke.
Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjøre seg kjent med kravene til universell utforming på nettsidene til Tilsynet for universell utforming av ikt.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern