Søk

Fra nettforum på Voss 2024

Har nettselskaper lov til å eie batterier?

|
Publisert:
20. mars 2024

Etterspørselen etter nettkapasitet når stadig nye høyder. Batterier kan avhjelpe nettet i høylasttimer og sikre bedre utnyttelse. Men kan nettselskaper eie batterier?

Nettselskapenes mulighet til å bruke batterier i strømnettet var et av temaene på Samfunnsbedriftene Energis samling på Voss. RME var invitert til å holde innlegg om dagens ordning og mulighetsrommet for nettselskapene. Her fikk vi noen sentrale spørsmål avklart.
Batterier har flere viktige aspekter som kan være med å bidra til et bedre kraftsystem. De kan bidra med viktig fleksibilitet for forbruk og unngå høye pristopper. Å kutte effekt-topper når nettet er hardt belastet og "fylle dalene" med lav etterspørsel er nettopp der batterier er verdifulle for nettselskapene. De styrker selve utnyttelsen av kapasiteten i eksisterende nett.

Ikke regulert i dag

I dag er det ifølge RME ingen spesialbestemmelse for lagring i energiloven. Med andre ord, er det ingenting som juridisk hindrer nettselskap å eie batterier. At batterier kan inngå i kapitalgrunnlaget for nettselskapet bekreftet også RME. Men batteriet må da kun brukes til nettrelaterte formål som å bidra til bedre leveringskvalitet. Reguleringsmyndigheten var hovedsakelig positiv til at nettvirksomhetene kan være innovative og teste nye verktøy som batterier.
Likevel kom meldingen med en advarsel om at vinden kan snu om få år.

EU lovverk kan være et hinder

I en av EUs lover om energiområdet fra "Ren energipakken" , er EU klare på at de i utgangspunktet ikke ønsker at nettselskap skal eie og drifte energilagring - som batterier. EU er bekymret for at det kan hindre etableringen av et marked for fleksibilitetstjenester. De ser heller for seg at dette blir løst ved at markedsaktører kommer inn og tilbyr fleksibilitet til nettselskapene. Det bør nevnes at noen unntak eksisterer.
Denne pakken er omstridt politisk og lovverket for batterier gjelder ikke for Norge i dag. Dermed kan nettselskapene fortsatt eie batterier etter dagens regulering.

Fortsette å investere i tradisjonelt nett sier RME

Til tross for at nettselskapene har muligheten til å eie og bruke batterier i dag, var beskjeden fra RME fortsatt klar. Nettselskapene bør først og fremst fokusere på å investere i tradisjonelt nett.
Samtidig som det er forfriskende klart budskap fra RME, kan det oppleves som en smule ironisk. Nettselskapenes inntekter er strengt regulert gjennom inntektsrammemodellen, som skal hindre overinvesteringer. RME har de siste årene har strammet reguleringsskruen mye. Sist med en justering av fordelingen mellom egne kostnader (kostnadsgrunnlag) og konkurransetabellen mot andre selskaper (kostnadsnorm). Alt for å hindre for mye investeringer. I denne diskusjonen var derimot budskapet motsatt.


Er du et medlem som ønsker du å ta del i Samfunnsbedriftenes Nettforum? Ta gjerne kontakt med Kristian Dahl Larsen på kdl@samfunnsbedriftene.no.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post
Nysgjerrig på å lære mer om Ren Energipakken? Se vårt webinar fra november 2023.
Trykk her for å lese/se mer om Ren Energipakken

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern