Søk

Havnemilliarder kan redde eksportmålet

Båt som seiler utover en fjord med gods.
– Sjøtransport er en forutsetning for økt verdiskaping og eksport, og det vil gi økte krav til havnene om å møte næringslivets behov for grønn og effektiv transport, skriver kronikkforfatterne. Foto: Jill Johannessen
Publisert:
24. november 2023

Regjeringen kan ikke nå sine eksportmål uten å ruste opp norske havner. Det har en prislapp på 20 milliarder kroner.

Av
Ingvar M. Mathisen, styreleder i Norske Havner og havnedirektør i Oslo Havn
Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner
I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de skal «få flere i jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent gjennom en aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk.» Målet for den norske eksporten er en økning på minst 50 prosent innen 2030.
Norges naturressurser og tilgangen til havet har dannet grunnlaget for dagens velferd og samfunn. Bosetting og verdiskaping har vært to sider av samme sak, i et land hvor over 80 prosent av befolkningen bor og arbeider langs kysten. Havet er vår viktigste kilde til verdiskaping.

Sjøtransport er en forutsetning

Vår overveldende mengde naturverdier blir til samfunnsverdier gjennom tilgang til markeder i andre land. I dag eksporteres over 90 prosent av norske varer via sjøtransport, og halvparten av all innenlandsk godstransport foregår også til sjøs.
Grunnlaget for denne suksessen har vært ambisiøs nærings- og industriutvikling, samt investeringer i framtidsrettede havner. På mange måter har utvikling av havnene vært ensbetydende med investering i næringslivet og sikring av bosetting.
Vi ønsker derfor eksportambisjoner mer enn velkommen, men regjeringen måte vite at dette ikke kommer av seg selv. Sjøtransport er en forutsetning for økt verdiskaping og eksport, og det vil gi økte krav til havnene om å møte næringslivets behov for grønn og effektiv transport. For å sikre framtidig verdiskaping, må det derfor gjøres betydelige investeringer i havneinfrastruktur langs kysten.
Norske Havner organiserer 60 havner langs hele kysten, og vi har spurt dem om hvor stort investeringsbehov de har for å kunne gjøre sin del av jobben for å innfri regjeringens eksportambisjoner. Et konservativt overslag er 20 milliarder kroner fram mot 2030.

Spleiselag

Havnene har ikke finansieringsevne til å ta et slikt løft alene. Hvis regjeringen står fast på sine ambisjoner, må de få på plass et spleiselag mellom staten, havnene, og nærings- og industriutviklere, slik at det kan legges til rette for å etablere ny industri.
Det er ikke bare i Norge investeringsbehovene er store. Tilsvarende er gjelder alle land som vil utvikle eget næringsliv. EU legger opp til svimlende summer i havneinvesteringer for å sikre framtidens verdiskaping. Hvis vi skal henge med i utviklingen, må også den norske regjeringen investere i havn og sjøtransport i sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) til våren.
Havet har tjent Norge godt, og skal også gjøre det i framtiden. Sjøtransport er både den raskeste og grønneste veien ut til verden med norske produkter. Derfor er også havnene nøkkelen til mer verdiskaping og eksport.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Finansavisen.)

Les mer om

Kjell-Olav Gammelsæter
Bilde av direktør Kjell-Olav Gammelsæter.
Direktør
413 05 221
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern