Søk

Totalberedskapskommisjonen:

Havnene fremmer beredskapen

Dykker i sjøen.
Foto: Rogaland brann og redning IKS
|
Publisert:
13. mai 2022

Havnene er nøkkelaktører for totalberedskapen. Nå har Norske Havner gitt innspill til kommisjonen som skal vurdere beredskapen i Norge.

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.
- Havnene er, som eiere av og forvaltere av infrastruktur med viktig samfunnsfunksjoner, viktige virksomheter i den norske beredskapen. Havnenes rolle i beredskapen blir derfor helt sikkert et viktig tema i kommisjonens arbeid, sier Bernt C. Lind-Aaby, fagsjef i Norske Havner.

Sivil-militært samarbeid

Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, og hele krisespekteret fra hendelser i fredstid (pandemi) via sikkerhetspolitiske kriser som krig. I dette inngår også det sivil-militære samarbeidet.
Kommisjonen skal ta utgangspunkt i en vurdering av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt, og gi en vurdering av hvordan dette kan forventes å utvikle seg og påvirke samfunnssikkerhet og beredskap.

Viktig bindeledd

- Som bindeleddet mellom hav og land er havnene viktig for sjøsikkerhet, den lokale beredskapen knyttet til ulykker og forurensning samt sivil og militær forsyningssikkerhet, fortsetter Lind-Aaby.
I våre innspill har vi lagt vekt på samordningen i håndteringen av maritime kriser, hvordan sikre nasjonale beredskapsinteresser i kommunalt eide havner og reguleringen av havnenes forpliktelser knyttet til beredskap.
Kommisjonen skal levere sin innstilling i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet 5. juni 2023.
- Norske Havner har også invitert kommisjonen til å møte havnene for å orientere om havnenes erfaringer med beredskapsarbeid og ha dialog om havnenes rolle i totalberedskapen.
Ønsker du mer informasjon om Norske Havners innspill til kommisjonen, kan du ta kontakt med Bernt C. Lind-Aaby i Norske Havner.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern