Søk

Havnene fremmer grønne industriarbeidsplasser

Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.
– Uten havner og sjøtransport får vi ikke gjennomført det grønne skiftet, skriver direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner i dette innlegget. Foto: Tom Fisk
|
Publisert:
26. april 2022

Nye grønne arbeidsplasser langs kysten er oftest knyttet til havnene. Det bør regjeringen merke seg.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de ikke bare vil redusere klimautslippene – de vil også bruke klimakrisen til å utvikle nye grønne eksportarbeidsplasser. Aktiviteten langs kysten mer enn antyder at en slik næringspolitikk må kobles med en aktiv, grønn transportpolitikk.
Bare i løpet av få år har mange havner fått en sentral rolle i utvikling av grønne næringer og industriarbeidsplasser:
  • Elektrifisering av transportsektoren er et sentralt virkemiddel for å redusere våre klimagassutslipp. Strøm i havnene kan brukes av skip som ligger til kai og til lading av hybridfartøy. Men det kan også være starten på et nett der både båter, busser, lastebiler og personbiler kan hente energi i sentralt plasserte havner.

  • Vindmøller kommer vi til å se mer av – både på sjø og land. Gigantiske turbiner ute i havet vil trenge effektive havner som utgangspunkt for transport og montering, og ikke minst for service og vedlikehold. Vindmøller kan også være aktuelt å plassere ved havnene, slik at strømmen blir ekstra kortreist.

  • Batteriproduksjon blir en stadig viktigere industri, siden de fleste transportmidler kommer til å bruke dem. Batteriene må fremstilles så miljøvennlig som mulig, og da er Norge attraktivt. Men det krever enormt med transportkapasitet – noe havnene kan bidra med.

  • Fangst og lagring av CO2 blir viktig for å nå våre klimamål. Norge har potensial til å ta føringen i dette arbeidet. Men karbonet som skal lagres i Nordsjøen må også skipes ut der det skal injiseres og lagres. Og det betyr en sentral rolle for havnene.

  • Andre typer karbonfri energi har også en grønn fremtid for de som vanligvis gjester havnene. Flere steder i Norge er det satt i gang prosjekter der man skal fremstille biogass, hydrogen og ammoniakk til bruk for skip.
I tillegg til nye grønne arbeidsplasser, kan havnene bidra til arbeidsplasser som både utgjør en vesentlig del av norsk økonomi, og som kan vokse seg enda større: Fiskeri- og havbruksnæringen. OECD mener at 50 prosent av veksten i verdensøkonomien frem mot 2030 vil komme fra havet. Det understrekes av FNs bærekraftsmål, som mener havnæringene må utvikles for å skaffe mat til verdens befolkning. Infrastrukturen i havnene er en forutsetning for effektiv transport mellom havets ressurser og markedene.
Skip har også mye lavere klimagassutslipp enn lastebiler per tonn fraktet gods. Slik vil det også være i fremtiden. I tillegg til å være klimavennlig, er sjøtransport også svært energieffektiv. Er det noe vi har lært denne vinteren, så er det at energi må brukes riktig.
Uten havner og sjøtransport får vi ikke gjennomført det grønne skiftet. Hvis regjeringen ønsker en aktiv og grønn næringspolitikk, må de også sørge for å ha en aktiv maritim transportpolitikk. Det er slik de kan sikre at vi reduserer klimagassutslipp samtidig som vi driver grønn næringsutvikling.
(Dette innlegget er tidligere publisert i et bilag fra Mediaplanet)

Les mer om

Kjell-Olav Gammelsæter
Bilde av direktør Kjell-Olav Gammelsæter.
Direktør
413 05 221
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern