Søk

Ny regjering må tenke større rundt havner og sjøtransport

Havnene fremmer grønne næringer og logistikk

Portrett av Kjell-Olav Gammelsæter.
- Det er svært interessant å se hvor viktige havnene er for utvikling av den nye, grønne industrien som er under utvikling, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
20. september 2021

- Havneutvikling er mer enn landstrøm. Det handler om grønn næringsutvikling og logistikk. Den nye regjeringen må lage en god havnepolitikk og virkelig satse på havnene, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Gammelsæter gratulerer partiene som nå har tatt over regjeringskontorene.
- Vi har hatt god dialog med disse partiene over lang tid og ser frem til et godt samarbeid også når de er i posisjon. Men det er viktig for oss å ha god dialog med alle stortingspartiene, så vi vil legge vekt på samtaler med alle, understreker Gammelsæter, som trekker frem havnenes viktige samfunnsroller.

Viktig for grønn industri

- Det er svært interessant å se hvor viktige havnene er for utvikling av den nye, grønne industrien som er under utvikling. Se på batterifabrikken i Arendal der havna er sentral for batteriproduksjonen til Morrow. Det samme gjelder Mo i Rana der batterifabrikken Freyr etablerer seg.
- I Fredrikstad og Sarpsborg er Borg havn IKS sentral for Borg CO2 med tanke på å samle, skipe ut og deponere karbondioksid fra industrien. Og helt nord i Norge, i Berlevåg, skal man produsere og skipe ut hydrogen og ammoniakk basert på ren vindkraft. Jeg kunne nevnt flere spennende prosjekter som er på gang, forteller Gammelsæter.

Sjømat trenger trygg havn

OECD mener at 50 prosent av veksten i verdensøkonomien frem mot 2030 vil komme fra havet.
- Jeg er derfor bekymret for fiskerihavnene fordi de er skaltet og valtet med i flere år. Av og til lurer jeg på om en helt har forstått at disse havnene er gull verdt.
Både OECD og FNs bærekraftsmål understreker at havnæringene bør utvikles for å skaffe mat til verdens befolkning.
- Norge er en av verdens viktigste fiskeri- og oppdrettsnasjoner, og disse ressursene skal videre til et marked. Da trenger vi trygge havner og god infrastruktur på land. Derfor er fiskeri- og sjømathavnene sentrale for utviklingen av havnæringene i årene som kommer. Vi forventer at den nye regjeringen virkelig satser og får organisert dette på en fornuftig måte, sier Gammelsæter.

Grønn transport er fremtiden

I regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan vises det til at transportsektoren står for 60 prosent av klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor.
- Ny teknologi vil kunne bidra til å løse denne utfordringen, men jeg tror ikke vi kommer i mål med det alene. Vi må flytte mer gods over på de transportformene som både er mer klimavennlige og energieffektive, nemlig sjø og bane. I tillegg må vi selvfølgelig pushe teknologiutviklingen, sier Gammelsæter.
- Det spennende er kombinasjonen av ny teknologi og klimakrav som skaper nye muligheter for maritim logistikk.

Vareeiere stiller miljøkrav

- Vi ser blant annet at vareeiere nå stiller krav som gjør at skipene blir mer miljøvennlige og sjøveien brukes på kortere avstander enn det som har vært standard tenkning. Både ASKO sitt prosjekt over Oslofjorden og Yara Birkeland er spennende i så måte.
- For ikke å snakke om Felleskjøpet og Heidelberg sitt prosjekt der de tilbyr 20 års kontrakt mot at kontraktør stiller med nullutslippsskip!
- Det skjer utrolig mye spennende rundt norske havner om dagen. Derfor er vår klare beskjed til den nye regjeringen: Tenk større rundt norske havner og sjøtransporten. De er avgjørende for miljøvennlig transport og de kommende tiårs grønne nærings- og industriutvikling, avslutter Gammelsæter.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern