Søk

Tilskudd for mer effektive og miljøvennlige havner

Havner får 95 millioner for å bli grønne og mer effektive

Containerskip går ut en fjord.
Et skip frakter gods i Oslofjorden. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
4. juli 2024

– Dette viser igjen at investeringsbehovene i havnene langs kysten er betydelige, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Regjeringen har nylig tildelt omtrent 95 millioner kroner gjennom ordningen for effektive og miljøvennlige havner. Et prosjekt som nå får støtte, er digitalisering av havnedata i regi av Oslo Havn. Dette prosjektet involverer også flere andre havner over hele landet.
– Disse tildelingene er viktige for å få mer effektiv logistikk og positive klima- og miljøeffekter. Søknadsmassen viser at tilskuddsordningen er viktig for utviklingen av havnene og næringslivet langs kysten, sier Gammelsæter.
Han minner om at 80 prosent av importen og 90 prosent av eksporten til og fra Norge går med båt.

Vil styrke sjøfrakten

– Regjeringen ønsker å styrke kysten og sjøtransporten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner gir mulighet for realisering av gode prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført.
Det uttalte fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i forbindelse med tildelingene.
I Nasjonal transportplan har regjeringen foreslått å sette av 125 millioner kroner årlig til ordningen i planperioden. Når Gammelsæter stiller spørsmål ved om dette er tilstrekkelig, begrunner han det med tre punkter:

Stort investeringsbehov

  • Det er i denne runden søkt om støtte til en rekke store infrastrukturprosjekter der de samlede investeringskostnadene overstiger én milliard kroner.
– Regjeringen påpeker dette selv. Kystverkets økonomianalyser viser også at mange havner har en nøktern økonomi i forhold til de oppgavene de skal løse fremover. En medlemsundersøkelse i Norske Havner viser at havnene frem mot 2030 har investeringsbehov på rundt 20 milliarder kroner.
  • Det er en dreining typen prosjekter det blir søkt midler om. Tidligere var prosjektene enklere, nå er det oftere tyngre infrastrukturprosjekter.
  • Regjeringen har foreslått å justere ordningen. Gode grønne prosjekter faller i dag utenfor ordningen, blant annet fordi tiden blir for knapp.
– Vi er enige med regjeringen i at det er viktig å videreutvikle ordningen slik at den treffer enda bedre i forhold til målene for ordningen i tiden fremover. Dette er noe av det vi kommer til å ha dialog med departementet om videre framover.

Les mer om

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner

Ordning som skal effektivisere logistikkjeden med tiltak for en bedre infrastruktur og logistikk i havnene.
Investeringene skal fremme kvalitet, gi mer godsoverføring fra vei til sjø og virke positivt på klima og miljø.
Midlene kan delfinansiere havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring.
Det gis tilskudd på inntil 80 prosent av de støtteberettigede kostnadene.
Les mer på Kystverkets nettsider

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern