Søk

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner

Havner kan søke om logistikk-støtte

Mann med oransje arbeidsklær og hjelm går mot en containertruck på et havneområde.
Illustrasjonsbilde fra Drammen havn. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
17. november 2023

Kystverket tar nå imot søknader fra havner som ønsker å bedre logistikken i havneområdet ved å lage en mer effektiv infrastruktur. Søknadsfrist er 15. januar.

Kystverket lyser nå ut midler gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Målet er å effektivisere logistikk-kjeden, og flere av Norske Havners medlemmer har tidligere fått støtte gjennom ordningen.
– Norske Havner har lenge jobbet med å få flere offentlige investeringsmidler til havneutvikling. Tilskuddsordningen effektive og miljøvennlige havner er en slik ordning, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.
– Sakte, men sikkert har bevilgningen økt fra 50 millioner per år. Nå har «potten» blitt enda større, 124 millioner kroner, så jeg håper mange benytter muligheten til søke.

Særlig for mye volum

Tilskuddsordningen er særlig rettet mot havner med mye trafikk eller mye gods, der tiltakene vil kunne gi stor uttelling i logistikken.
Det kan være i form av redusert liggetid eller annen ventetid, kortere tidsbruk eller klima- og miljøgevinster. Samtidig skal gevinstene være større enn investeringskostnaden.
Det er blant annet gitt støtte til å etablere eller oppgradere kaianlegg gjennom utvidelse, forsterking, ramper og bakareal, tilgangsinfrastruktur som veier og smart gates samt digitaliseringsprosjekter.
– Jeg skulle gjerne sett at søknadsfristen var noe lengre. Men er en usikker på om prosjektene en har er kvalifisert eller ikke, så oppfordrer jeg til å ta kontakt med Kystverket, avslutter Gammelsæter.

Kystverket kan bistå

Kystverket skal stå klare til å bistå havnene med å besvare spørsmålene de måtte ha om ordningen.
– Vi håper på mange gode søknader også denne gangen. Vi vil samtidig minne om muligheten for veiledning frem mot søknadsfristen, sier seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket.
Mer informasjon om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner finner du på Kystverkets nettsider:
Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern