Søk

Offentlige anskaffelser:

Her finner du terskelverdiene

Kvinne som leser bok.
Den nasjonale terskelverdien er nå på 1,3 millioner kroner. Foto: Melanie Deziel/Unsplash
|
Publisert:
6. august 2021

Samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser ble justert opp fra og med 6. april 2018.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.
EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge.
Med virkning fra 6. april 2018 er den nasjonale terskelverdien justert opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med dette.

Anskaffelser under den nye terskelverdien

For anskaffelser mellom 100.000 og 1,3 millioner kroner har man fortsatt et større handlingsrom og enklere prosedyrer. Oppdragsgiver gis et større handlingsrom til å organisere konkurransen på den måten man selv mener er hensiktsmessig. Det er ingen kunngjøringsplikt, men anskaffelsen må følge de grunnleggende prinsippene om blant annet konkurranse.
I mange tilfeller vil det da for eksempel være tilstrekkelig å kontakte tre leverandører og be om tilbud. Hva som kreves for å oppfylle de grunnleggende prinsippene øker i takt med anskaffelsens verdi og viktighet.
Dersom anskaffelsen har en verdi på under 100.000 kroner er anskaffelsen fritatt fra anskaffelsesregelverket, og kontrakter kan tildeles direkte til en leverandør.
Oversikt over de nye terskelverdiene

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern