Søk

Inneholder bl.a. målkrav og krav til henteordning for en rekke fraksjoner

Høring om nye krav til kildesortering av avfall

Illustrasjonsbilde: pall med sammenklemt pappavfall
Forskriftsendringen inneholder bl.a. målkrav for papp- og papiravfallsinnsamling.
|
Publisert:
11. august 2023

Rett før sommeren la Miljødirektoratet forslag til endringer i avfallsforskriften (utsortering, innsamling, forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper) på høring. Høringsfristen er 15. oktober, og Samfunnsbedriftene avfall og ressurs vil involvere medlemsbedriftene i arbeidet med høringssvaret.

Endringsforslaget er tilnærmet uendret fra forslaget som ble delt av Miljødirektoratet høsten 2022, og det er på viktige områder lite tilfredsstillende med tanke på oppklaringer for kommunal avfallsbransje.

Målkrav til papp- og papirinnsamling

Forslaget inneholder blant annet forslag til målkrav for papp- og papiravfall, og glass- og metallavfall fra husholdninger:
  • papp- og papiravfall fra husholdninger: 80 prosent fra og med 2028 og 85 prosent fra og med 2028
  • glass- og metallemballasjeavfall fra husholdninger: 85 prosent fra og med 2028 og 90 prosent fra og med 2035,
Forslaget inneholder også krav til at tekstilavfall fra husholdninger, som kan forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes, utsorteres ved kildesortering fra og med 2025.

Krav om henteordning

Forslaget inneholder også krav om henteordning (med noen unntak) for matavfall, plastavfall, papp- og papiravfall og glass- og metallemballasjeavfall.
Les alle høringsdokumentene på Miljødirektoratets hjemmeside

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs jobber i samarbeid med medlemmene om høringssvaret i tiden frem mot høringsfristen 15. oktober.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern