Søk

Huskeliste for etablering av kommunalt eide aksjeselskap

Notatblokk og penn på gult bord.
Foto: Volodymyr Hryshchenko
|
Publisert:
2. desember 2020

Det er mange gode grunner til at interkommunale selskap etablerer egne aksjeselskap (AS) for å ivareta næringsdelen av virksomheten. Både utviklingen i regelverket for statsstøtte, og oppmerksomheten som ESA – EØS-avtalens overvåkningsorgan – har rettet på kommunenes næringsvirksomhet, taler for det.

I tillegg tyder signaler fra regjeringen og departementene på at man etter hvert vil kunne bli pålagt å skille ut næringsvirksomhet. Å skille ut næringsvirksomheten i et eget AS vil også kunne skape mer gjennomsiktige forhold og styrke omdømmet. Næringsvirksomhet blir forstått som «økonomisk aktivitet» i et marked/i konkurranse med andre.
For et slikt aksjeselskap vil det i all hovedsak være aksjelovens regler som vil gjelde.

Etablering av aksjeselskap

Et av de gjøremålene man bør legge litt arbeid i er utformingen av vedtektene, blant annet formuleringen av formålet. Det bør være rom for fremtidige justeringer av driften. Da slipper man arbeid med å endre vedtekter dersom man vil utvide eller endre virksomheten i selskapet noe. Ta høyde for at ting kan endre seg.
Som regel vil det være greit å ha minst tre styremedlemmer, selv om aksjelovens minimum er én. Men her må man vurdere om andre forhold kan gjøre det hensiktsmessig med ytterligere én eller to.
For den konkrete selskapsetableringen anbefaler vi ekstern hjelp til å utforme vedtekter, stiftelsesdokument, aksjer, registrere firmanavn og så videre. Samfunnsbedriftene samarbeider med advokatfirmaer som gir juridisk bistand til medlemspris. Vi bistår naturligvis også med råd underveis.

«Huskeliste» for etablering av aksjeselskap

I forbindelse med selve stiftelsen må du:
 • Opprette stiftelsesdokument for aksjeselskapet
 • Lage forslag til vedtekter
 • Bestemme aksjenes pålydende verdi og antall aksjer utstedt – husk at kravet til aksjekapital er minimum kr 30.000,-
 • Lage aksjeeierbok
 • Sjekke om du kan registrere firmanavn for selskapet.
 • Eventuelt må du finne revisor til selskapet. Revisor må avgi skriftlig erklæring om at den påtar seg ansvaret som revisor for selskapet. Mindre aksjeselskap kan ha mulighet til å la være å benytte revisor, blant annet hvis de har mindre enn 5 millioner i omsetning.
 • Registrere selskapet i Brønnøysundregistrene senest 3 måneder etter at stiftelsesdokumentet ble undertegnet.
Husk nødvendige vedlegg i «Samordnet registermelding»:
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtekter
 • Villighetserklæring fra revisor med bekreftelse av innbetalt aksjekapital hvis du skal benytte revisor
Kapital
 • Opprette konto for selskapet hvor aksjekapitalen kan betales inn
 • Innbetaling av aksjekapital og melding til Brønnøysundregistrene
 • Bankens bekreftelse på at aksjekapital står på lukket konto (legges inn i altinn.no)
Personer i selskapet
 • Bestemme hvem som skal sitte i styret. I henhold til endringene i aksjeloven i 2013, er det krav om minst ett styremedlem: styrelederen.
 • Bestemme om selskapet skal ha en daglig leder. Det er ikke krav om dette etter de nye reglene i aksjeloven.
 • Bestemme hvem som skal representere selskapet (signaturrett/prokura)
Les mer om aksjeselskap på Altinn
Les mer om praktisk styrearbeid på Altinn


Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern