Søk

Hva er offentlig-privat samarbeid (OPS)?

Bilder av høyhus sett nedenfra.
Foto: Kevins Matos
Publisert:
22. august 2017

Betegnelsen OPS brukes om et rettslig forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører for å løse en bestemt oppgave. Samarbeidet kan ta ulik form og ha ulikt innhold, men det er likevel noen fellestrekk.  

Offentig-privat samarbeid (OPS) benyttes gjerne der det offentlige har behov for finansiering, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av et nytt større anlegg eller bygg. Når det er bestemt at prosjektet er egnet som OPS gjennomføres det en konkurranse der målet er å finne den leverandøren som kan levere den beste tjenesten til riktig pris.
Figur som viser faser i et offentlig-privat samarbeid.
Fasene i et offentlig-privat samarbeid.

Viktig med god konkurranse

Ettersom et OPS-prosjekt gjerne innebærer en kontraktsperiode på 20-30 år er gjennomføringen av konkurransen svært viktig. Den offentlige aktøren må i denne fasen beskrive hvilken oppgave som skal løses med funksjonskrav, samt stille krav til standard og kvaliteter. Dette står i motsetning til en tradisjonell modell hvor man heller benytter detaljerte kravspesifikasjoner og løsningsbeskrivelser.
Innenfor de krav det offentlige stiller gis leverandøren frihet til og totalansvar for utvikling, bygg, drift og vedlikehold. Leverandøren har også ansvar for logistikk og gjennomføring.
OPS-modellen medfører at leverandøren skal ha ansvar for hele livssyklusen til bygget/anlegget mens oppdragsgiver betaler en fast leie til leverandøren i kontraktsperioden. Typisk kontraktsperiode kan være mellom 20 og 30 år.
En kontrakt for et OPS-prosjekt vil gjerne innebære at oppdragsgiver (staten, kommunen, et kommunalt eid selskap) tar over ansvar for drift og vedlikehold ved utgangen av kontraktsperioden. Det kan også avtales i kontrakten av leverandøren skal ha opsjon på forlengelser.

Fordeler med OPS

OPS kan være en interessant modell der man trenger kapital for å kunne gjennomføre et prosjekt. Modellen bidrar dessuten til en risikofordeling mellom den offentlige og den private aktøren. Leverandøren må ha et langsiktig perspektiv for planlegging, bygging, drift og vedlikehold og ha fokus på kostnadene for å unngå overtredelser. Ved overgang til driftsfasen vil man kunne redusere risikoen for konflikt ettersom overlevering skjer til aktør innen OPS- organisasjonen.
KS Bedrift har i den senere tid fått flere spørsmål fra medlemmer relatert til OPS-prosjekter. Et råd vi gir i den sammenheng er man sikrer seg nødvendig bistand fra en aktør med erfaring innen OPS. Et OPS-prosjekt innebærer en inngåelse av kontrakt med varighet på 20 - 30 år og det er derfor viktig å unngå fallgruver.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern