Søk

Klare begrensninger

Hva kan vi ta i fakturagebyr?

|
Publisert:
17. april 2024

Forbrukertilsynet bekrefter til Samfunnsbedriftene Energi at det er mulig for alle kraftselskap å innkreve fakturagebyr. Det er imidlertid klare begrensninger for størrelsen på gebyret.

Enkelte medlemmer har spurt oss om mulighetene for å ilegge fakturagebyr – også for elektroniske fakturaer. I prinsippet er det ikke noe feil med å kreve inn et slikt gebyr, men Forbrukertilsynet påpeker at det er helt klare kriterier som må oppfylles.
Ifølge Lov om finansavtaler (Finansavtaleloven § 2-4 første ledd) er det ikke lov til å kreve inn mer enn de faktiske kostnader ved fakturering. Viktig å merke seg er det her at kostnader til lønn, IT-systemer eller utstyr ikke kan inkluderes. Det vil i praksis si at det er ekstremt lite som kan tas med i kostnadsberegningen ved elektroniske fakturaer.
Dette er også i tråd med det vi anbefaler i standard spotprisavtale, der det fremgår at eFaktura skal være kostnadsfritt.

Pris på papirfaktura

Prinsippet er det samme ved papirutsending. Heller ikke her er det lov å ta mer enn faktisk kostnad. Begrensningene i hvilke kostnader som kan inngå i gebyret gjelder uavhengig av om selskapet selv fakturerer forbruker eller benytter en underleverandør til dette. En underleverandør sitt påslag overfor selskapet på faktisk kostnad kan dermed ikke inngå i gebyret som selskapet tar.
Forbrukerrådet har tidligere bedt om at det blir satt et konkret tak på størrelsen på fakturagebyr, men dette er foreløpig ikke innført.
Forbrukertilsynet slår imidlertid hardt ned på fakturagebyr som viser seg urimelig høye og der avsender ikke kan dokumentere at det kun dreier seg om faktiske kostnader. Det fikk blant annet Telenor og Telia erfare for kort tid siden.

Fra 79 kroner til 6,50 kroner

I et vedtak ble de to teleselskapene varslet om ukentlige gebyrer på henholdsvis 2,2 og 1,3 millioner kroner dersom de ikke endret praksis og reduserte sine fakturagebyr på papirfakturaer. Samtidig ble selskapet Convene varslet om tilsvarende ukesgebyr på hele 3 millioner kroner. Selskapene fikk to uker på å endre praksis.
Dette bidro blant annet til at Telenor endre sitt fakturagebyr på papirfaktura fra 79 kroner til 6,50 kroner. Tilsvarende reduksjoner ble gjort hos de andre.
Ifølge Tonje Drevland hos Forbrukertilsynet er dette en praksis de nå vil se på og som de også vil varsle kraftselskapene nærmere om.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern