Søk

«Hans» og force majeure:

Hva skjer når uværet hindrer driften?

Tre i elv under flom.
Hva skjer når ekstremvær hindrer driften? Da kan det være aktuelt å anføre "force majeure" overfor sine kontraktspartnere. Foto: Jack B
|
Publisert:
18. august 2023

– Det er grunn til å tro at uværet «Hans» kan ansees som en force majeure-hendelse. Det får konsekvenser hvis uværet hindrer normal drift, sier advokat Håkon Riegels i Samfunnsbedriftene.

August har vært preget av uværet «Hans». Mange er evakuert fra sine hjem, tog og fly har stanset, veier har vært stengt og flom har gitt store skader på eiendom og infrastruktur.
– Heldigvis ser det ut til at de fleste av medlemsbedriftene våre har unngått store skader som hindrer driften, men vi ser ikke bort fra at uværet «Hans» likevel kan få en del konsekvenser. Da er det greit å vite litt om «force majeure», sier Riegels.
Kontakt oss dersom du vil vite mer om force majeure

Større krefter 

«Force majeure» (latinsk for «større krefter») er et uttrykk som beskriver omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll, og som mennesker ikke kan avverge.
– Eksempler på slike ekstraordinære hendelser kan være krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik, lockout, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd. På engelsk brukes ofte «act of god» som betegnelse på slike hendelser. Hendelsen må altså ligge utenfor vår kontroll, sier Riegels.
Han forteller at juridisk teori viser at partene i en avtale må tåle værforhold som er innenfor normale variasjoner.
– Samtidig viser rettspraksis at unormale værforhold gjerne blir sett på som en force majeure-begivenhet. Det er derfor grunn til å tro at «Hans» kan regnes som en force majeure-hendelse, sier Riegels.

Påvirker kontrakter

Force majeure er et ulovfestet rettsgrunnlag som kan anføres av parter i en avtale – som på grunn av en større hendelse ikke er i stand til å levere i henhold til kontrakt.
– Det kan enten være en medlemsbedrift som er forhindret fra å oppfylle sin kontraktsforpliktelse, eller at deres avtalepartner er forhindret. Force majeure kan i så fall anføres som grunnlag for at manglende kontraktsoppfyllelse ikke er å regne som et brudd på kontrakten, sier Riegels.
Han ser ikke bort fra at skade på utstyr og lignende kan ha gjort at noen bedrifter er ute av stand til å oppfylle en kontrakt.
– Dersom skaden skyldes «Hans», vil medlemmet kunne anføre force majeure, og derved ikke ha ansvar overfor sine kontraktspartnere. Dette betyr at medlemmet heller ikke er forpliktet til å erstatte eventuelle tap som er påløpt for en kunde eller avtalepart som følge av manglende kontraktsoppfyllelse, sier Riegels.
Han legger vekt på at dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
– Man tar gjerne utgangspunkt i inngåtte kontrakter, og det må vurderes i hvilken grad skadene faktisk har gjort medlemmet ute av stand til å oppfylle kontrakten. Når forholdene som har hindret oppfyllelse av kontrakt ikke lenger er til stede, for eksempel at flommen er over, foreligger det ikke lenger force majeure, og medlemmet må oppfylle i henhold til kontrakt – dersom dette er mulig, sier Riegels.
I tillegg er det mange som har lagt inn i kontrakten hvordan de skal forholde seg til eventuelle force majeure-hendelser.

Må tåle mer ekstremvær

Uværet «Hans» er neppe det siste av ekstremvær som vil skylle over Norge. Ved senere hendelser kan det hende at det ikke vil være mulig å anføre force majeure.
– Mange forventer at mer ekstremvær vil bli «den nye normalen». Dermed kan det godt tenkes at tilsvarende ekstremvær senere ikke vil anses som force majeure. Da må parter i langt større grad ta høyde for denne type vær i avtaler, sier Riegels.
Kontakt oss dersom du vil vite mer om force majeure

Les mer om

Håkon Andreas Riegels
Bilde av Håkon Andreas Regels. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
468 92 872
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern